Duurzaamheid

Wat zijn (Sustainable Development Goals) SDG’s?

De Verenigde Naties hebben 17 Duurzame OntwikkelingsDoelen opgesteld. Om hiermee de wereld tot “een betere plek te maken in 2030”.

Na de presentatie door de VN van haar doelen voor duurzame ontwikkeling, heeft Anticimex Group geanalyseerd hoe deze konden worden gekoppeld aan de bedrijfsactiviteiten. Vervolgens zijn deze drie doelen gedefinieerd:

  • Vermindering van biocidengebruik
  • Vermindering van CO2 uitstoot
  • Bevordering van diversiteit

Een herziening hiervan werd uitgevoerd in 2018, wat resulteerde in het verbreden van het doel “diversiteit bevorderen” tot “de geprefereerde werkgever zijn” en het toevoegen van het doel “bevordering van gezondheid en veiligheid op de werkplek”, om het bedrijf meer op dit gebied te laten werken.

Vermindering van biocidengebruik

Als laatste redmiddel zal het gebruik van biociden in de nabije toekomst nodig blijven. Anticimex streeft er altijd naar om de chemicaliën te kiezen met de minste impact op het milieu, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats. Preventieve maatregelen en de ontwikkeling van het digitale concept SMART, zijn krachtige hulpmiddelen om het gebruik van biociden op de lange termijn te reduceren.

Vermindering van CO2 uitstoot

Bevordering van diversiteit

Duurzaamheidsrapport

Bij het Download Center kunt u ons Duurzaamheidsrapport '21 downloaden.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660