Voorkom schade van knaagdieren

Knaagdieren

De juiste middelen en kennis voor een doeltreffende aanpak

De aanwezigheid van knaagdieren veroorzaken vaak een onhygiënisch en onveilig gevoel. Daarnaast zijn ze vaak dragers van besmettelijke ziekten zoals Salmonella, Hepatitis en de ziekte Van Weil. De Nederlandse wetgeving verplicht dan ook om deze plaagdieren te weren en bestrijden indien noodzakelijk. Anticimex, specialist op het gebied van plaagdierbeheersing, hanteert hiervoor een preventieve, milieuvriendelijke en doeltreffende aanpak.

Focus op preventie en wering

In het kader van Integrated Pest Management bieden wij ook plaagdierwering aan, ook weleens 'proofing' van uw gebouw genoemd. Overlast door muizen en ratten kan vaak aanzienlijk afnemen of helemaal stoppen als gaten en openingen in de buitengevel worden gedicht. Anticimex kan een bouwkundige inspectie voor u uitvoeren, waarna alle openingen worden gedicht met materiaal dat knaagdierbestendig is. Met goede wering tegen knaagdieren worden bv. ook steenmarters buiten het gebouw gehouden.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660