muizen bestrijden zonder gif

Professionele muizenbestrijding

Muizen voorkomen met Anticimex Smart

Een muizenkoppel kan zorgen voor wel 1200 nakomelingen binnen één jaar. Daarom is een muizenplaag voorkomen niet alleen beter – maar vooral noodzakelijk. Zeker als uw organisatie opereert in de (voedsel)veiligheid. Met onze expertise voorkomt u muizenplagen.

Anticimex Smart is een digitaal en duurzaam systeem dat uw omgeving 24/7 monitort. Met sensoren wordt knaagdieractiviteit direct herkend.

Op het moment dat we beweging detecteren, gaan we op zoek naar de bron van overlast, nemen we gepaste actie en gaan we voortplanting tegen in een zo vroeg mogelijk stadium. Een stuk diervriendelijker.

Vele bedrijven, gemeenten, (lokale) overheden en andere organisaties maken gebruik van ons innovatieve systeem (Anticimex Smart) om muizenplagen buiten de deur te houden.

Muizen bestrijden met Anticimex

Voorkomen is beter dan genezen. Toch kan het voorkomen dat uw organisatie of gemeente overlast ervaart van muizen. Met onze bewezen methode bestrijden we muizen in 4 stappen:

Stap 1: Onderzoek

In de eerste stap doen we een diepte- en/of hygiëneinspectie. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld hoe de muis is binnengedrongen, of sprake is van een muizenplaag en wat de plaagdierhistorie is. We brengen mogelijke schuilplaatsen in kaart, identificeren we de toegangswegen en signaleren we verbeteringen op het gebied van schoonmaak en aanwezige voedselbronnen.

Stap 2: Certificering

Als bedrijf binnen de (voedsel)veiligheid voldoet u aan bepaalde normeringen en regels. Onderdeel hiervan is altijd een plaagdierpreventieplan. In dit plan zorgen we samen met u dat het plan aansluit op normeringen.

Stap 3: De juiste bestrijdingsmethode selecteren

Na de inspectie volgt een Plan van Aanpak. Op basis van het Plan van Aanpak stellen we een offerte op met de inzet van materialen (bijvoorbeeld Anticimex Smart), bezoekfrequentie en preventieve adviezen.

Stap 4: Muizenbestrijding & 24/7 monitoring

Nadat het Plan van Aanpak is overlegd en akkoord bevonden gaan wij over tot preventieve en reactieve maatregelen, om vervolgens met behulp van Anticimex Smart 24/7 te monitoren. We meten en evaluerenhet effect van de genomen maatregelen. Indien noodzakelijk herhaalt het proces zich vanaf stap 3.

Anticimex - Muizenbestrijding door ervaren professionals

Onze pest control technici zijn opgeleid volgens het IPM-principe en zijn steeds op de hoogte van de huidige regelgeving & normeringen voor de verschillende sectoren. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen zij de toegangswegen en schuilplekken van muizen identificeren en weten ze welke bestrijdingsmaatregelen toegepast moeten worden. Alleen correct geplaatste afvangsystemen garanderen een succesvolle bestrijding van de muizen.

In Nederland is de wetgeving inzake het gebruik van muizenvergif streng. Vanaf 1 januari 2023 zal u dienst moeten doen op een gecertificeerd partner of zelf een training ongediertepreventie volgen om dit te mogen gebruiken, zowel binnen als buiten.

Risico's van een muizenplaag

Muizen vertoeven graag in onze aanwezigheid. Wij voorzien hen onbewust van een warme nestplaats en voedsel. Zodra de bladeren van de boom vallen en het buiten kouder wordt, zoeken muizen een warmere plek op. Een muizenplaag levert niet alleen overlast en schade op, ze kunnen ook ziekten overdragen. Dit zijn de gevaren van een muizenplaag:

(Knaag)schade

Doorgeknaagde elektriciteitskabels, aangetaste opgeslagen goederen, opengebeten verpakkingen, beschadiging aan allerlei materialen: muizen knagen op materialen hun tanden te scherpen. Ook gebruiken muizen karton, isolatie en papier om hun nest mee te bouwen. Aan plafonds, spouwmuren of onder de vloer ontstaat hierdoor schade.

Buiksmeersporen

Omdat muizen niet goed zien, maken ze gebruik van hun snorharen als ‘tastorgaan’ om de omgeving te verkennen. Met hun vacht met buiksmeer strijken ze tegen wanden aan – waardoor er bruine of zwarte loopsporen ontstaan.

Besmettingsgevaar en ziekte

Muizen zijn dragers van ziekten en bacteriën. Deze kunnen ze overdragen door ons te bijten, via hun uitwerpselen, besmetting via huisdieren of door ons drinkwater te besmetten. Zowel muizen en ratten kunnen het Hantavirus bij zich dragen – dat ook wel bekend staat als de ‘muizenziekte’.

Mensen kunnen al besmet raken met dit virus via stofdeeltjes in de lucht. Klachten van dit virus zijn symptomen die overeenkomen met de griep. In ernstige gevallen kan het zelfs hoge koorts, braken, pijn in de buik en in de zij krijgen en tijdelijk niet kunnen zien. Ook kunnen de nieren hierdoor tijdelijk niet goed werken.

Vervelende geur

Muizenurine heeft een ammoniakgeur. In afgesloten ruimtes zoals kelders of zolders ruik je deze geur vaak sterk.

Geluidshinder

Een muizenplaag zorgt voor veel geluidsoverlast: u hoort vaak geluiden van krabbelende muizen langs muren en plafonds.

Aantrekken van andere plaagdieren

Dode muizen trekken ook andere plaagdieren aan, waardoor nieuwe plagen ontstaan.

Een muizenplaag die snel uitbreidt

Muizen zitten niet stil op warme plekken. Ze planten zich snel voort. Een koppel muizen in uw gebouw kan voor 1200 nakomelingen zorgen binnen het jaar. Is eenmaal één muis in uw pand binnen – dan laat de volgende meestal niet lang op zich wachten. De eerste muis verspreidt een sterke geur die andere muizen aantrekt. Een opening van 0,5 cm is voldoende voor een muis om binnen te dringen.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660