muizen bestrijden zonder gif

Professionele muizenbestrijding

Muizen in huis of in uw gebouw

Muizen zijn, net zoals ratten, op zoek naar voedsel en een warme nestplaats en doen dit bij voorkeur in de buurt van mensen. We vinden ze dan ook vaak in loodsen, productiehallen, magazijnen, stations of afvalopslag. Vervolgens banen ze zich een weg door heel uw bedrijf of huis. In Nederland merken we vooral problemen met de huismuis, bosmuizen, spitsmuizen en woelmuizen.

Ons 4-stappen plan voor het voorkomen en bestrijden van muizen

Onze duurzame en diervriendelijke oplossingen om muizen te bestrijden zijn aangepast aan de eisen van elke klant, particulier, stad of bedrijf.

 • Grondige inspectie van uw gebouw en omgeving - welk soort muis is binnengedrongen, hoe groot is de plaag, voorgeschiedenis van ongedierteplagen, mogelijke schuilplekken en toegangswegen identificeren en andere omgevingsfactoren in kaart brengen.
 • Als bedrijf moet u voldoen aan normering of regelgeving, we nemen deze documentatie in beschouwing bij het bepalen van de juiste oplossing.
 • Correcte methode voor de muizenbestrijding bepalen: Anticimex Smart, monitoring en advies omtrent weringsmaatregelen en preventie.
 • Muizen bestrijden conform het ongediertepreventieplan en proactief monitoren om toekomstige ongedierteplagen te voorkomen. Dankzij de verzameling van Smart data sturen wij bij waar nodig.

Anticimex - Muizenbestrijding door ervaren professionals

Onze pest control technici zijn opgeleid volgens het IPM-principe en zijn steeds op de hoogte van de huidige regelgeving & normeringen voor de verschillende sectoren. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen zij de toegangswegen en schuilplekken van muizen identificeren en weten ze welke bestrijdingsmaatregelen toegepast moeten worden. Alleen correct geplaatste afvangsystemen garanderen een succesvolle bestrijding van de muizen.

In Nederland is de wetgeving inzake het gebruik van muizenvergif streng. Vanaf 1 januari 2023 zal u dienst moeten doen op een gecertificeerd partner of zelf een training ongediertepreventie volgen om dit te mogen gebruiken, zowel binnen als buiten.

Risico's van een muizenplaag

Muizen vertoeven graag in onze aanwezigheid. Wij voorzien hen onbewust van een warme nestplaats en voedsel. Wanneer de eerste koudeprik zich laat voelen, verhuizen de muizen hun nest binnenshuis. Dit kan heel wat overlast veroorzaken en creëert een onbehaaglijk gevoel. Het is belangrijk wanneer u muizen opmerkt, dat u onmiddellijk contact opneemt met een professioneel Pest Control bedrijf.

 • Knaagschade: doorgeknaagde elektriciteitskabels, aangetaste opgeslagen goederen, opengebeten verpakkingen, beschadiging aan allerlei materialen in een gebouw zoals hout of plastic. Ze knagen op deze materialen om hun tanden te scherpen. U kan de knaagschade van muizen en ratten onderscheiden aan het feit dat muizen kleinere tanden hebben en bij het knagen gladdere randen nalaten, de rat laat een zaagvormig patroon na in het object.
 • Smeersporen: op plaatsen waar muizen frequent passeren ontstaat een bruin tot zwart loopspoor doordat ze met hun vacht met buiksmeer tegen wanden strijken. Muizen zien niet zo goed en maken daarom gebruik van hun snorharen als ‘tastorgaan’ om de omgeving te verkennen. In open ruimte kunnen ze weinig tot niks voelen want de snorharen maken geen contact met de omgeving wat hen een onveilig gevoel geeft. Ze lopen daarom steeds dicht tegen de muren aan.
 • Besmettingsgevaar: Muizen zijn dragers van ziekten en bacteriën, deze kunnen ze overdragen op ons voedsel of drinkwater tijdens hun nachtelijke zoektochten. Knaagdieren kunnen op verschillende manieren de ziekten overbrengen:
  • Door te bijten;
  • Ons voedsel bevuilen met uitwerpselen, urine en haren;
  • Indirect via onze hond, kat of bloedzuigende insecten;
  • Indirect door besmetting van ons drinkwater.
 • Scherpe indringende geur: ammoniak - urine.
 • Nestmateriaal: gescheurd karton, isolatie en papier. Muizen gebruiken dit om hun nest mee te bouwen, vaak op verborgen, moeilijk bereikbare en beschutte plaatsen (plafond, zolder, onder een vloer, in spouwmuur).
 • Geluidshinder: geluiden van krabbelende muizen langs muren en plafonds.
 • Dode kadavers trekken ander ongedierte aan.

Daarenboven planten muizen zich erg snel voort, een koppel muizen in uw gebouw kan voor 1200 nakomelingen zorgen binnen het jaar. Het is ook zo dat eenmaal één muis binnen is, het makkelijk is voor een tweede muis om binnen te komen. Deze pikt de geur van de eerste muis op en raakt zo eenvoudig op dezelfde plaats binnen. Muizen kunnen zich door de kleinste gaatjes wurmen, een opening van 0,5cm volstaat om binnen te dringen in het gebouw.

De aanwezigheid van muizen herkennen

 • Uitwerpselen: donker, staafvormig en 3 tot 6mm lang. De uitwerpselen lijken enigszins op hagelslag.
 • Smeersporen: op plaatsen waar muizen frequent passeren ontstaat een bruin tot zwart loopspoor doordat ze met hun vacht met buiksmeer tegen wanden strijken;
 • Scherpe indringende geur: ammoniak - urine;
 • Geluiden van krabbelende muizen langs muren en plafonds;
 • Knaagschade: doorgeknaagde kabels, opengebeten voorraadzakken, beschadiging aan allerlei materialen in een gebouw zoals hout of plastic. Ze knagen op deze materialen om hun tanden te scherpen.
 • Nestmateriaal: gescheurd karton, isolatie en papier. Muizen gebruiken dit om hun nest mee te bouwen, vaak op verborgen, moeilijk bereikbare en beschutte plaatsen (plafond, zolder, onder een vloer, in spouwmuur).

Hoe komen muizen uw huis of gebouw binnen?

Het is belangrijk te achterhalen waar de muizen uw woning binnenkomen en dit punt af te sluiten. Indien dit niet gebeurt, is de kans groot dat de muizen zullen blijven terugkomen.

 • Via een opening in de buitenmuur:
  • Stootvoegen;
  • Ventilatieroosters of -gaten;
 • Opening onder de garagepoort, onder de voor- of achterdeur, rondom een slecht omkaderd venster;
 • Riolering;
 • Dakgoot;
 • Ze beklimmen de vegetatie rondom uw woning of gebouw, bereiken zo het dak en wringen zich onder dakpannen een weg naar binnen of benutten defecte dakbedekking;
 • Via openingen in de fundamenten van uw huis kruipt de muis omhoog naar de vloer;
 • Chauffage- en aircoleidingen, vaak wordt rondom deze leidingen wat open ruimte voorzien. Deze ruimte vormt het ideale netwerk voor muizen om zich doorheen de woning te verplaatsen.

Bovengenoemde ingangspunten staan vaak in verbinding met spouwmuren, isolatielagen, valse wanden of plafonds en vloeren. Vanuit deze plekken verspreiden de muizen zich doorheen de woning. Het is belangrijk te onthouden dat de muizen steeds dicht bij een voedselbron hun nest maken. Uit jarenlange ervaring kunnen onze ongedierte-experten enkele vaak voorkomende nestplaatsen aanduiden:

 • Onderaan of bovenaan in spouwmuren;
 • Tussen plafond en vloer (keuken);
 • Achter keukenkasten (die hebben vaak een valse wand);
 • Achter de gootsteenkast (die bevat gaten voor leidingen);
 • Achter valse wanden (keuken, voorraadkast);
 • In de voorraadkamer of een kelder die dienst doet als voorraadplek;
 • Op zolder, achter een valse wand of isolatie.

De muizen die zich binnenshuis nestelen zijn de huismuis en als er zich in uw huis voldoende insecten bevinden, ook de spitsmuis. De veldmuis of bosmuis kunnen uw huis weleens binnenkomen, maar na hun vangst, zullen ze zich snel weer een weg naar buiten zoeken.

Duurzame muizenbestrijding - voorbereid op alle situaties

Kies land

  Bel nu 088 548 6660