Last van muizen in uw bedrijf?

Muizen

Tijdens hun zoektocht naar voedsel, komen muizen uw locatie binnen via kleine openingen (vanaf 6 mm!) en kunnen heel wat overlast veroorzaken. Dit kan erg onschuldig zijn zoals geluidshinder, maar ook heel uitgebreid zoals knaagschade aan hout of plastic en besmettingsgevaar. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar ook gevolgen voor uw imago.

Voorkom schade en gezondheidsrisico’s

Muizen planten zich snel voort, wat gauw kan leiden tot een muizenplaag. Hun aanwezigheid kan heel wat schade toebrengen aan uw bedrijf of woning. Naast knaagschade aan kabels, voedsel en voorraad, zorgen ze ook voor financiële schade en reputatieschade. Daarnaast kan de muis ziektekiemen verspreiden door ons voedsel te bevuilen met uitwerpselen en urine.

Preventie en duurzame oplossingen

Ingrijpen wanneer muizen in uw gebouw of woning zijn is noodzakelijk. Door op tijd actie te ondernemen kunnen heel wat problemen voorkomen worden. Onze specialisten proberen daarom zoveel mogelijk preventief te werk te gaan, maar soms is het bestrijden van muizen noodzakelijk.
Indien er problemen zijn, passen we zoveel mogelijk duurzame oplossingen toe die niet schadelijk zijn voor mens en milieu.

De spitsmuis is een beschermde inheemse diersoort en mag NIET bestreden worden. Wel is het toegestaan om spitsmuizen die hinder of schade veroorzaken te weren. Dit houdt in het treffen van maatregelen die ervoor zorgen dat het dier wegblijft of niet binnen kan komen in een gebouw.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660