Faunabeheer

Naast de veelvoorkomende knaagdieren en kruipende of vliegende insecten, komen er ook andere plaagdieren en wilde dieren (beschermde diersoorten) voor die voor heel wat overlast kunnen zorgen.

Anticimex verzorgt de wering, preventie en (indien toegestaan) bestrijding, voor verschillende plaagdieren en wildlife. Zowel bij bedrijven als particulieren. Wij behandelen en treden preventief op bij:

 • Katten
 • Kippen
 • Konijnen
 • Mollen
 • Steenmarters
 • Vleermuizen
 • Vossen

Wij stellen altijd het belang van een veilig en gezonde leefomgeving voorop, waarbij het milieu en uw gezondheid zoveel mogelijk gespaard blijft. Wij passen bij voornoemde plaagdieren geen chemische bestrijding toe, maar wegen altijd de milieu-, technische- en economische aspecten tegen elkaar af om u een zo goed mogelijke oplossing te bieden.

Onze ecoloog en faunaspecialisten zijn u graag van dienst.

Weet u niet welk dier u overlast bezorgt? Heeft u bewijzen nodig, bijvoorbeeld voor uw verzekering of kwaliteitsnorm auditor? Wij determineren de diersoort en sporen de oorzaak of de bron van de overlast voor u op. U ontvangt een nauwkeurig rapport, voorzien van foto’s, ecologische en/of biologische informatie en een conclusie.

Determinatie op locatie wordt eveneens uitgevoerd door onze specialisten. Wij bekijken zorgvuldig het gebouw, de ontstane schade en de sporen die worden achtergelaten door de wilde dieren. Ook factoren zoals de omgeving en het jaargetijde worden meegenomen in onze uitgebreide rapportage. Zo stellen wij u op de hoogte van soort, schadebeeld en oplossingen.

Wering van wildlife:

Eén van de grootste misvattingen over onze werkzaamheden, is dat wij ons vrijwel uitsluitend bezighouden met bestrijding. Echter, voorkómen dat er overlast ontstaat, is veel belangrijker. Dit geldt vooral bij onze specialisatie faunabeheer waar heel wat wilde dieren bescherming genieten.

Faunarasters

Door het aanbrengen van faunarasters tegen bijvoorbeeld konijnen kan schade aan sportvelden, begraafplaatsen of bedrijventerrein voorkomen worden. Anticimex kan u adviseren over de soort wering en de meest geschikte locaties om de rasters aan te brengen. Uiteraard kunnen wij deze ook geheel voor u leveren en aanbrengen.

Compenserende maatregelen

Door bouwwerkzaamheden of ruimtelijke ingrepen kan het leefgebied van beschermde diersoorten worden aangetast. Verzachtende ofwel mitigerende maatregelen zorgen ervoor dat deze soorten ook na de aantasting kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied. Mocht dat onmogelijk zijn, dan kunnen compenserende maatregelen voorgeschreven worden waarbij buiten het oorspronkelijke leefgebied vervangend leefgebied wordt gemaakt. Een dergelijk plan wordt opgesteld door een ecologisch adviesbureau. Zij adviseren de gemeente of de architect en het bouwbedrijf over de te nemen compenserende of mitigerende maatregelen. Anticimex kan deze maatregelen voor u uitvoeren, voorbeelden hiervan zijn:

 • het broedvrij houden van (bouw)terreinen;
 • het plaatsen van amfibieënschermen;
 • het ophangen van vleermuiskasten;
 • het plaatsen van nestgelegenheden voor onder andere huismussen, gierzwaluwen en kerkuilen.

Advies faunabeheer

Bij Anticimex kunt u terecht voor deskundig advies over overlast door in het wild levende dieren en ander ongedierte, diervriendelijke methodes en gifvrije middelen. Wij vertellen u graag hoe u overlast kunt voorkomen of bestrijden en hoe u ongewenste dieren kunt weren.

Als specialist op het gebied van stedelijk faunabeheer is het immers onze taak om overlast door dieren te voorkomen en op te lossen, zonder het welzijn van mens en dier uit het oog te verliezen. Uiteraard werken wij altijd met inachtneming van de geldende wetgeving.

Faunabeheerplannen en ontheffingen

Bijna alle inheemse vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren zijn wettelijk beschermd door de Wet Natuurbescherming. Hierdoor is het verboden om deze dieren te doden en te verontrusten, maar ook om hun verblijfplaatsen, nesten en eieren te vernielen.

Om overlast te mogen aanpakken moet eerst een ontheffingsaanvraag met bijhorend faunabeheerplan bij de Provincie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) worden ingediend. Wij hebben ruime kennis en ervaring in het opstellen van faunabeheerplannen en ontheffingsaanvragen. Daarnaast kunnen wij ook het gehele vervolgtraject verzorgen. U kunt hierbij denken aan de monitoring, uitvoeren van de handelingen en het opstellen van de verplichte rapportages en evaluaties.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660