Privacy & Cookie Beleid

Anticimex B.V.

Bedrijfsgegevens

Anticimex B.V., Meidoornkade 2, NL – 3992 AE Houten,
Postbus 517, NL 3990 GH Houten
KVK-nummer: 20035214
BTW nummer: NL003970267B01

Vertegenwoordiging

Anticimex B.V. wordt vertegenwoordigd door Dick Bisschop, Managing Director Netherlands.

Contact

Telefoon: 088-548 666 0
privacy@anticimex.nl

Privacy Policy

Waarom Anticimex uw persoonsgegevens verwerkt

Anticimex verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens om u diensten aan te kunnen bieden, te voldoen aan onze juridische en contractuele verplichtingen en om aan uw wensen als klant tegemoet te komen. Daarnaast verwerken we die gegevens om aan de regels te voldoen die op ons bedrijf van toepassing zijn.

De gegevens kunnen ook verwerkt worden zowel voor commerciële doeleinden zoals e-mailmarketing-, markt- en klantanalyses, als voor statistische doeleinden om onze producten en diensten en uw ervaring met ons merk te verbeteren. De gegevensverwerking heeft een specifiek doel en is conform de wetgeving.

Categorieën van persoonsgegevens die Anticimex verwerkt en hoe we die verzamelen

Anticimex verwerkt enkel informatie die nodig is om u de juiste diensten en service te kunnen leveren. Indien we persoonlijke gegevens ontvangen die we niet van u nodig hebben, worden die verwijderd of geanonimiseerd zodat ze niet aan u kunnen gelinkt worden. We ontvangen geen persoonsgegevens van andere partijen.

Welke gegevens slaat Anticimex op?

 • Contactgegevens: (bedrijfs)naam, (facturatie)adres en (woon)plaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Klanttevredenheid: uw mening over en ervaring van de geleverde diensten
 • Aanwezigheid van mogelijke besmettingen op uw locatie(s) en eventueel bijbehorende plattegrond
 • GPS-coördinaten van de Anticimex Smart-diensten
  IP-adressen, door de cookies die onze website bevat

Opslagtermijn van persoonlijke gegevens

Eens de persoonsgegevens hun dienst gedaan hebben en er dus geen reden meer is om ze langer te bewaren, worden ze verwijderd. Dat betekent dus dat uw gegevens slechts bewaard worden zolang we ze nodig hebben voor het opgegeven doel. Vervolgens worden ze verwijderd conform de correcte verwijderprocedure. We verwijderen uw persoonlijke gegevens niet wanneer de wet vereist dat we ze bewaren.

Bovengenoemde gegevens worden maximaal 7 jaar opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke regelgeving.
De opslagtermijn is gebaseerd op de gemiddelde duurtijd van overeenkomsten.

Persoonlijke gegevens overbrengen aan externen

Anticimex zal geen persoonsgegevens verkopen, onthullen of verspreiden aan derden, tenzij dat in dit Integriteitsbeleid staat beschreven. Binnen het kader van onze diensten kunnen persoonlijke gegevens naar een leverancier, aannemer of partner van Anticimex worden doorgestuurd als dat nodig is voor de levering en de uitvoering van de dienst. Anticimex mag uw persoonlijke gegevens ook onthullen aan derden zoals de leveranciers van Anticimex voor bedrijfsactiviteiten zoals de technische dienst, de handelingen en het management van IT-systemen.

Partijen aan wie Anticimex persoonlijke gegevens mag doorgeven kunnen uitzonderlijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. Persoonsgegevens kunnen dus naar landen buiten de EER overgedragen worden. Als Anticimex persoonlijke gegevens doorgeeft aan leveranciers buiten de EER, bijvoorbeeld via Microsoft services, zullen we stappen ondernemen om de bescherming van die gegevens steeds te verzekeren. Daarnaast treffen we de nodige maatregelen om persoonsgegevens op een wettige manier aan landen buiten de EER over te dragen.

Met alle leveranciers die persoonlijke gegevens verwerken, worden verwerkings- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten gesloten om zo de correcte verwerking te verzekeren.

Verder kunnen we persoonsgegevens onthullen wanneer de wet dat eist, wanneer er een gerechtelijk bevel is of wanneer dergelijke onthulling nodig is om aan een juridisch onderzoek mee te werken. Als Anticimex zou fusioneren of verkocht worden, kunnen we de persoonlijke gegevens aan de relevante derde partij doorgeven, op voorwaarde dat die derde partij ze verwerkt volgens dit Integriteitsbeleid.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Anticimex zal steeds de gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen het verloren gaan, tegen misbruik, tegen ongeoorloofde toegang, tegen onthulling, tegen aanpassing en/of vernietiging.

Uw rechten

U hebt het recht de gedetailleerde informatie van uw persoonsgegevens, die wij verwerken, op te vragen. Anticimex verzekert dat u uw persoonlijke gegevens zelf te allen tijde kan updaten al dan niet telefonisch of per e-mail.

Gelieve contact op te nemen met ons als u wenst:

 • dat Anticimex uw persoonlijke gegevens corrigeert, wist of het gebruik ervan beperkt
 • bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet door Anticimex worden verwerkt
 • een exemplaar van uw persoonlijke gegevens te ontvangen
 • uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens uit te oefenen
 • uw toestemming tot het verwerken van de gegevens in te trekken, wanneer die toestemming wettelijk verplicht is om gegevens te kunnen verwerken.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we de nodige stappen om uw identiteit te verifiëren alvorens u toegang te geven tot of u aanpassingen te laten aanbrengen aan welke persoonsgegevens dan ook.

Links naar andere websites

Dit Integriteitsbeleid is enkel van toepassing op de websites die in het beheer zijn van Anticimex en niet op websites van derden. We kunnen links aanbieden die u als bezoeker zou kunnen interesseren. We streven ernaar te verzekeren dat deze websites de hoogste standaarden hanteren. Wegens de aard van het internet kunnen we echter niet garanderen dat de privacy standaarden gerespecteerd worden op de websites waarnaar we doorverwijzen, noch zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan deze. Dit Integriteitsbeleid is niet van toepassing op websites waarnaar we doorverwijzen en die niet van Anticimex zijn.

Veranderingen aan dit Integriteitsbeleid

Anticimex behoudt het recht om dit Integriteitsbeleid van tijd tot tijd te herzien. De datum van de meest recente aanpassing staat aan het einde van het Integriteitsbeleid. Alle veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, als het om belangrijke aanpassingen gaat, stellen we u hier persoonlijk van op de hoogte.

Cookie policy

Iedereen die een website met cookies bezoekt dient erop gewezen te worden dat de website cookies gebruikt. Verder dient aan de bezoeker ook duidelijk gemaakt te worden waarvoor die cookies gebruikt worden en hoe men ze kan verwijderen.

Een cookie is een tekstbestand dat ingelezen wordt als een bezoeker verbinding maakt met een website. Deze cookie wordt op de harde schijf van de computer opgeslagen voor toekomstige bezoeken. Wanneer de bezoeker de website een volgende keer bezoekt, worden die cookies terug opgeroepen uit de computer of gelijkaardige apparaten zoals tablet of de gsm/smartphone van de bezoeker. Cookies worden opgeslagen samen met de bestanden die de browser of gelijkaardige software van het apparaat gebruikt. Indien gewenst, kan de gebruiker via de instellingen van de browser of een browserplugin de opgeslagen cookies wijzigen, blokkeren of verwijderen.

Elke cookie heeft een domeineigenaar en deze wordt vermeldt in de cookie.

Welke cookies zijn er?

 • First party cookies worden enkel door de website zelf geplaatst en zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat uw voorkeuren onthouden worden.
 • Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere domeinnaam op de website geplaatst en dienen om uw gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

Die first en third party cookies kun je nog verder opdelen in onder andere:

 • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
 • Functionele cookies die informatie over keuzes en voorkeuren op een website bijhouden.
 • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
 • Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.

Cookies kunnen ook onderverdeeld worden in deze twee categorieën: permanente en tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies worden voor langere termijn op de computer opgeslagen als een bestand, bv. een wachtwoord of de taalinstelling. Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de computer en worden gewist na de beëindiging van het bezoek.

Welke cookies gebruiken wij en waarom gebruiken wij cookies?

De Anticimex website is gemaakt met het EPIServer content management systeem en maakt gebruik van deze cookies:

 • First party cookies: wanneer u inlogt op de Digimex website worden cookies gebruikt om de logininformatie op te slaan als u deze wenst op te slaan. Deze kunnen ook gebruikt worden om resolutie- of taalinstellingen van de gebruiker op te slaan. Deze cookies worden maximaal 30 dagen opgeslagen tenzij u ze zelf wist.
 • Essentiële, functionele, analytische en marketing cookies: wij gebruiken de cookies om de basisfuncties van de websites te kunnen uitvoeren. Daarnaast verzamelt de Anticimex website verkeersgegevens zodat het surfgedrag en het gebruik van de website geanalyseerd kan worden. Op deze manier kunnen wij de bezoeker een betere gebruikerservaring bieden. Deze cookies worden min. 30 dagen tem. 26 maanden opgeslagen, tenzij u ze zelf wist.

Wat als u de cookies niet wenst te aanvaarden op de Anticimex website?

Als u ervoor kiest de cookies niet te aanvaarden, kan u geen gebruik maken van de ‘logged pages’ van Anticimex en zullen bepaalde delen van de website niet correct functioneren.

Hoe kan u de cookies controleren, wijzigen of wissen?

Internet Explorer:
 • Open ‘Instellingen’ bovenaan rechts (rad) > Internetopties > Privacy. Hier kan u de cookie-instellingen laag (alles accepteren) tot hoog (alles blokkeren) zetten. Daarnaast kan u per website uitzonderingen toevoegen (websites) of via geavanceerd permanente first party en third party cookies controleren.

  U kan de cookies verwijderen via Algemeen > Browsegeschiedenis > Verwijderen
Firefox
 • Open ‘Instellingen’ bovenaan rechts (drie streepjes) > Options > Privacy & Settings. Hier kan een gebruiker ervoor kiezen wachtwoorden al dan niet op te slaan (forms & passwords), uitzonderingen toevoegen op de regels via ‘Exceptions’ bij de onderdelen of de cookies wijzigen via ‘Cookies and Site data’ > Manage data

  U kan de cookies verwijderen via ‘history’ > clear history… of via ‘Cookies and site data’ clear/manage data
Google Chrome
 • Instellingen bovenaan rechts (drie puntjes) > Instellingen > Open ‘Geavanceerd’. Bij Privacy & beveiliging > Instellingen voor content > Cookies kan u de cookies beheren, blokkeren en wijzigen. Bij ‘wachtwoorden en formulieren’ en ‘talen’ kan u standaardinstellingen aanpassen m.b.t. het onthouden van wachtwoorden of taalvoorkeuren.

  U kan de cookies verwijderen via Instellingen > Meer hulpprogramma’s > Browsegegevens wissen of via de instellingen > Geavanceerd > Privacy & beveiliging > browsegegevens wissen.
Safari
 • Open ‘Safari’ links bovenaan > kies ‘Preferences’ > open ‘Privacy’. Hier kan u de cookie instellingen wijzigen.

  U kan de cookies verwijderen door op de knop ‘remove all website data’ te klikken en ‘remove now’ te kiezen.

Heeft u vragen over onze cookie of privacy policy?

Als u vragen heeft omtrent onze policies kan u contact opnemen met onze data protection responsible, de IT Manager - ict@anticimex.nl, of de webbeheerder: afdeling marketing, marketing@anticimex.nl, +31 88 548 666 0.

Deze privacy en cookie policy (V2) werd opgesteld op 23/05/2018.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660