Voedselveiligheid inspectie

Voedselveiligheid

Als u werkt met levensmiddelen en de verkeerde protocollen hanteert, kan dit ernstige gevolgen hebben. U draagt als ondernemer in de levensmiddelensector de verantwoordelijkheid als er iets fout gaat. U moet vooruit denken en voortdurend een stap vooruit zijn d.w.z. preventief werken. Door gebruik te maken van HACCP voor uw bedrijfsactiviteiten of een bij uw branche behorende hygiënecode, kunt u het risico om voedselvergiftiging te veroorzaken minimaliseren.

Om vooruit te kunnen denken en de werkzaamheden aan te sturen, dient u kennis te hebben van de mogelijk aanwezige risico’s. Er is een viertal groepen voedselveiligheidsgevaren te benoemen:

Microbiologische gevaren

Overal om ons heen bevinden zich micro-organismen en ze spelen een belangrijke rol in de natuur. Ze zitten in ons darmstelsel en we zijn van ze afhankelijk. Sommige micro-organismen kunnen voedselvergiftiging veroorzaken als ze op de verkeerde plek aanwezig zijn en daar kunnen groeien. Daarom is het belangrijk om iets te weten van micro-organismen, bijv. waar ze voorkomen, hoe ze groeien en hoe u ze onder controle kunt houden. Tot de micro-organismen in levensmiddelen behoren bacteriën, schimmels, gisten en virussen.

Chemische gevaren

Chemicaliën kunnen in verband met productie of veredeling van levensmiddelen worden overgebracht op het eten. Binnen de primaire productie kunnen er bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen in het voedsel belanden als de productie verkeerd is uitgevoerd. Zorg ervoor dat u en uw leveranciers bewust met chemicaliën omgaan.

Allergenen

Allergenen zijn natuurlijke stoffen, meestal proteïnes, waar iemand die allergisch is op kan reageren. Allergische reacties kunnen ernstig zijn en zelfs tot de dood leiden. Daarom is het van het grootste belang om te weten welke allergene stoffen u en uw medewerkers gebruiken binnen het productieproces, hoe ze behandeld moeten worden, hoe ze op de etiketten van verpakte producten vermeld worden en hoe u voorkomt dat ze in producten belanden waar ze niet thuis horen.

Fysische gevaren

Er bestaat altijd een klein risico dat er vreemde voorwerpen in levensmiddelen belanden, bijvoorbeeld, stenen, stukjes metaal, houtsplinters of glas. Door goed na te gaan waar en hoe er bijv. glas gebruikt wordt en hiervoor geschikte preventieve maatregelen te nemen, kunnen de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660