IPM Werkwijze

Een belangrijke oplossing die wij onze klanten bieden, is een doorlopend onderhoudscontract. Dit draagt niet alleen zorg voor het adequaat verhelpen van voorkomende problemen, maar heeft ook een preventieve werking. Deze integrale benadering heeft als voordeel dat schade als gevolg van plaagdierenoverlast of hygiënerisico’s voorkomen kunnen worden.

IPM 4.0 Integrated Pest Management door Anticimex

Integrated Pest Management 4.0

Een goede beheersing staat of valt met een integrale benadering die per organisatie en locatie kan verschillen. Op basis van IPM (Integrated Pest Management) stellen wij voor u een pakket samen dat specifiek is afgestemd op uw type dienstverlening, productie en bedrijfsomstandigheden. Dit is gebaseerd op een aantal stappen die middels ons digitale registratiesysteem altijd en exclusief door u zijn in te zien.

1. Inventarisatie en evaluatie

Risicogebieden worden geïdentificeerd om een gefundeerd plan van aanpak op te
kunnen stellen. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij trendanalyses en opvolging inzicht geven in de effectiviteit van het beheersplan.

2. Inspectie en advies

Onze gediplomeerde inspecteurs en technici inspecteren het monitoringsysteem en de vastgestelde risicogebieden. In combinatie met de visuele controle en waarnemingen van de klant worden conform een checklist afwijkingen en adviezen besproken en vastgelegd in een inspectierapport.

3. Behandeling

Op basis van de geconstateerde afwijkingen (o.a. plaagdierenactiviteit,
groei micro-organismen) wordt in overleg met u een doelgerichte oplossing voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij geldt altijd dat de meest milieu verantwoorde methode wordt gekozen.

Training en consultancy

Gedurende het gehele traject is er sprake van instructie (training ‘on the job’ en consultancy op maat) toegespitst op uw specifieke omstandigheden. Dit betreft adviezen op het gebied van schoonmaak, werkroutines, hygiëne, temperatuurcontroles, etc. Daarnaast biedt Anticimex praktijkgerichte trainingen voor uw medewerkers.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660