infestatie kever in voorraad

Kevers

Keversoorten

In Nederland leven verschillende soorten kevers. We maken hier onderscheid tussen textielkevers en voorraadkevers, vocht en schimmelkevers en houtkevers en benoemen de meest voorkomende.

Textiel & Voorraadkevers

Dit soort kevers kunt u overal tegenkomen: in uw huis, op het werk, in de tuin en op reis bijvoorbeeld. Wij verspreiden ze onbewust in onze omgeving. Voorraad- en textielkevers zijn namelijk verlekkerd op graan, pasta, chocolade, tabak, leer, bont en textiel. Terwijl de kevers zich hieraan te goed doen, zetten ze hun eitjes af in het product. Als wij vervolgens het besmette product kopen en gebruiken, kan een keverplaag zich ontwikkelen in de opslagruimte of voorraadkast. Het zijn vooral de larven die de grootste schade kunnen toebrengen aan uw voorraadproducten of goederen. De volwassen kevers vliegen uit.

De meest voorkomende textiel & voorraadkevers zijn

 • Broodkever
 • Diefkever
 • Getande graankever
 • Graanklander & Maïsklander
 • Messingkever
 • Museumkever
 • Pelskever
 • Rijstmeelkever
 • Tabakskever
 • Tapijtkever
 • Spekkever

Hoe kunt u de aanwezigheid van textiel- of voorraadkevers opmerken?

 • Het product krijgt een vervuilde kleur, ziet er samengeklonterd uit en bevat vervellingshuidjes of cocons van verpopte kevers. Die zitten meestal onderaan of aan de zijkant van het product.
 • De verpakking van het product bevat ronde gaatjes, ofwel 'uitvliegopeningen'. De larven boren gaatjes in de verpakking, waarlangs ze naar buiten vliegen zodra ze volwassen worden. Het product gaat ook lekken uit deze kleine gaatjes.
 • Bij textielkevers kunt u schade herkennen door aangevreten tapijt, wol, leder, bont, veder, kleding en haren. Het materiaal gaat ontrafelen, loskomen of gaten vertonen.

Vocht & schimmelkevers

De schimmelkever is een kleine bruinzwarte kever (1 tot 3mm) die in grote aantallen leeft in erg vochtige omgevingen. Ze voeden zich met microscopische schimmels, jonge planten en uitwerpselen. De schimmelkevers leven vooral in organisch afval, in holle ruimtes in bomen of in holen en nesten van dieren en insecten.

Houtaantastende kevers

Zie voor kevers die hout aantasten de pagina Houtverduurzaming.

Kevers bestrijden

Als u één larve of kever vindt, kunt u er meestal vanuit gaan dat er meerdere larven/kevers aanwezig zijn in uw gebouw of huis. Kevers zijn behoorlijk hardnekkig te bestrijden, wij raden daarom aan om professionele hulp in te schakelen. De oorzaak van de plaag moet onderzocht en behandeld worden. Onze technicus kiest, op basis van de grootte van de besmetting, de juiste bestrijdingsmethode en past onze bestrijdingsmiddelen veilig toe zodat ze geen risico vormen voor mens en milieu. Wij bestrijden geen meikevers en aanverwanten.

Diefkever & Messingkever

Diefkevers trekken hun kop terug als een dief die wordt betrapt, vandaar de naam. De messingkever ziet eruit als een klein glimmend messingkogeltje op zes poten. Dief- en messingkevers zijn kleine kevers die op spinnen lijken. Algemeen voorkomende soorten zijn de gewone diefkever, de Australische diefkever en de messingkever. Deze soorten zijn echte reinigingswerkers en eten zowel plantaardig- als dierlijk voedsel. Het merendeel van de soorten is alleen ’s nachts actief. Ze kunnen zich massaal voortplanten in muren en vloeren.

Leefwijze en uiterlijk van de dief- en messingkever

 • De diefkever lijkt op een klein rond bolletje dat ongeveer 3 à 4mm groot is en een glimmende roodbruine kleur heeft. De kever heeft zes gele tot lichtbruine pootjes.
 • De messingkever lijkt eerder op een ei en wordt ook weleens verward met een spin. De kever heeft glimmende gouden bronskleurige haren, zes poten en is ong. 2 à 4mm groot.

De diefkevers leven ongeveer 1,5 jaar, bij de messingkevers is dat slechts een 9-tal maanden. Ze eten plantaardig en dierlijk materiaal zoals gedroogde vruchten, stro en leer. De larven van de messingkever boren zich in harde materialen, bv. hout om zich daar te verpoppen. De diefkevers lopen langzaam en kunnen niet vliegen.

Welke schade richten de dief- en messingkever aan?

De kevers vreten zich een weg door allerlei goederen (tabak, granen en resten van voedingsmiddelen), stoffen (textiel, leer) en materialen (papier, behanglijmstoffen). Dit betekent dat ze een grote plaag kunnen vormen en er behoorlijk wat economische en financiële schade veroorzaakt kan worden.

Messingkevers & diefkevers bestrijden

Het belangrijkste bij de bestrijding van deze kevers is het vinden van de oorzaak of de bron van de keverplaag te bepalen en deze te verwijderen. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en passen onze middelen veilig toe.

Broodkever & Tabakskever

In Nederland is de broodkever de meest voorkomende voorraadaantaster in bedrijven en woningen. In tegenstelling tot hun soortgenoot de tabakskever, richten ze de grootste schade aan producten zoals pasta, crackers, gedroogde groenten, griesmeel, brood, koeken en kruiden. De tabakskever vreet ook nicotinehoudende producten aan. Het is belangrijk de plaag snel op het spoor te zijn, want de kevers verspreiden zich snel door uw opslagruimte en vreten alles aan.

Uiterlijk en leefwijze van de broodkever & de tabakskever

Broodkever

De broodkever lijkt enigszins op de houtworm door het typische nekschild met rijen stippels of putjes aan de bovenkant. Het verschil is dat hij iets kleiner is en een meer bruinrode kleur heeft.

 • De keverlarve is ongeveer 5mm lang en heeft een wit met bruine kop.
 • De cocon van de broodkever is geelachtig en ongeveer 3 à 4mm.
 • De volwassen broodkever is 2 à 4mm lang, heeft een bruine tot bruinrode kleur met twee antennes en is fijnbehaard.

De broodkevers vliegen graag in de richting van het licht, bijvoorbeeld naar ramen of lampen. De kevers leven twee tot drie jaar.

Tabakskever

De tabakskever lijkt op de broodkever met het verschil dat deze kever geen typisch nekschild heeft met stippeltjes of putjes. Ook is er een opmerkelijk verschil tussen hun antennes. Bij de broodkever lijken ze op draden met een in drieën gedeelde hamer, terwijl ze bij de tabakskever getand zijn.

 • De larven zijn wit en 3 à 4mm groot, ze hebben zes pootjes. Aanvankelijk zijn de larven gestrekt, maar later nemen ze een C-vorm aan.
 • De transformatie van ei tot volwassen tabakskever duurt 80 dagen.
 • Een volwassen tabakskever heeft een roodbruine kleur en is lichtbehaard. De kever leeft slechts één maand.

Tabakskevers kunnen erg goed vliegen, waardoor ze zich snel kunnen verspreiden door opslagruimtes in huizen of gebouwen. Ze gedijen goed bij warme temperaturen (30°) en zijn lichtschuw. De tabakskevers zijn terug te vinden in naden en kieren van opslagplaatsen, voorraadruimtes en tussen producten.

Hoe komen deze brood- en tabakskevers onze huizen en gebouwen binnen?

De kevers liften vaak mee met een besmet product. Zetmeelhoudende producten kunnen al eitjes bevatten als ze aangeleverd worden. Als deze producten vervolgens in uw opslagruimtes geplaatst worden en de eitjes uitkomen, kan er een grote plaag ontstaan.

Hoe kunt u de aantasting door tabaks- of broodkevers herkennen?

 • De verpakkingen van voedingsmiddelen vertonen ronde gaatjes (uitvlieggaatjes). De kevers die zich in de verpakkingen bevinden, vliegen via deze weg naar buiten als ze volwassen zijn.
 • Let op cocons onderin de verpakking, of aan de zijkanten.
 • Op de ondergrond onder de verpakking kan ‘gelekt’ product liggen.
 • De kwaliteit van het product gaat achteruit bij een besmetting, dit wil zeggen dat het product een kleine verkleuring vertoont en meelproducten kunnen samen gaan klonteren.

Welke schade veroorzaken kevers?

 • De larve van de kevers voedt zich met voedingswaren of tabak, deze raken besmet en vervuild met uitwerpselen.
 • De kevers doorboren verpakkingen van papier of karton waardoor de producten gaan 'lekken'. Wanneer u één verontreinigd product in de opslag heeft staan, is de kans groot dat de kevers zich verspreiden naar andere producten en u binnen de korte keren te maken heeft met een omvangrijke plaag.
 • Dit alles kan voor een bedrijf heel wat economische en financiële schade opleveren.

Kevers bestrijden

Het is belangrijk om een plaag tijdig op het spoor te zijn, ze verspreiden zich namelijk erg snel naar nabijgelegen verpakkingen die zetmeelhoudende producten, gedroogde vruchten, chocolade of tabak bevatten. Het is belangrijk de bron van de plaag te vinden en deze te verwijderen, net als alle aangetaste producten.

Getande graankever

Het kan zijn dat u kruipende beestjes in uw meelvoorraad tegenkomt. De kans is dan groot dat het om een graankever gaat. Vooral de getande graankever heeft de weg naar onze gebouwen en huizen gevonden. Anders dan bij de meelkevers stinken de graankevers niet.

Leefwijze en uiterlijk van de graankever

 • De getande graankever is ongeveer 2,5 - 3,5 mm groot en is opgebouwd uit drie delen met zes pootjes. Hij heeft een lange kop met grote ogen aan de zijkant en twee antennes.
 • De getande graankever dankt zijn naam aan de 6 zaagvormige uitsteeksels aan beide zijden van het borststuk.
 • Larve: geel tot bruin met een bruine kop.

De graankever leeft ongeveer drie jaar. Ze planten zich snel voort, het vrouwtje legt gemiddeld 400 eitjes gedurende haar leven. De graankevers gedijen het best en planten zich het snelst voort in een warme omgeving. Als de temperatuur op de plek waar het vrouwtje de eitjes legt wat hoger is dan de normale kamertemperatuur, kan het snel gaan krioelen van de kevers.

Welke schade veroorzaken graankevers?

De graankevers leven voornamelijk in opslagplaatsen voor graan en silo's. De kevers komen meestal binnen met besmette producten, banen zich vervolgens een weg door de ruimte en verspreiden zich razendsnel. Ze knagen door verpakkingen heen en besmetten zo uw goederen. Een aantasting door graankevers in uw bedrijf betekent vooral economische en financiële schade.

Graankevers bestrijden

Het is belangrijk om een plaag tijdig te ontdekken, de kevers verspreiden zich namelijk erg snel naar andere producten. Net zoals bij zijn soortgenoten is het belangrijk eerst de bron of oorzaak van de keverplaag te bepalen en deze te verwijderen, samen met alle besmette producten of goederen. Onze specialisten bepalen vervolgens de juiste bestrijdingswijze passen onze middelen veilig toe.

Lapsnuitkever

Hoe ziet een lapsnuitkever eruit?

 • De lapsnuitkever ook wel bekend als taxuskever heeft een lange snuit met knievormig gebogen antennen en zeer harde dekschilden.
 • De lengte van de lapsnuitkever is ongeveer 9 tot 10,5 mm.
 • De lapsnuitkever heeft een voornamelijk zwarte kleur en heeft aan de bovenzijde fijne bruine haren.
 • Op de dekschilden komen verspreide vlekjes voor bestaand uit grauwgele haartjes.

Ontwikkeling & leefwijze van de lapsnuitkever

De lapsnuitkever ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. Ze ontwikkelen zich in de aarde en hebben ongeveer één generatie per jaar. Het wijfje legt circa 1000 onbevruchte eitjes. Na 3 weken komen de larven uit de eieren en vervellen zich vervolgens zes keer. In mei en juni vindt de verpopping plaats, dit duurt ongeveer 3 weken. In warme woningen en kassen kan deze ontwikkeling sneller verlopen. Lapsnuitkevers voeden zich met plantendelen.

Welk soort overlast veroorzaakt een lapsnuitkever?

De larven van de gegroefde lapsnuitkever kunnen schade toebrengen aan de wortels van gewassen (land- en tuinbouw). De lapsnuitkevers doen schade aan de bladeren van de gewassen. Ook in potplanten kunnen zowel de larven als de volwassen kevers voor schade zorgen.

Hoe kan u de aanwezigheid van lapsnuitkevers voorkomen?

 • Controleer uw potplanten op de aanwezigheid van larven
 • Zeef door de grond en probeer de larven te verwijderen.
 • U kunt ook eventueel de potaarde vernieuwen.

Tot slot is het uiteraard als bedrijf van belang dat de basis van uw plaagdierpreventieplan in orde is. De bestrijding van kevers hangt af van de locatie. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en passen onze middelen veilig toe.

Leefwijze en uiterlijk van de museumkever & tapijtkever

Tapijtkevers lijken wat op lieveheersbeestjes en zijn te herkennen aan een kleurrijk dekschild (oranje-gele-witte-bruine vlekken). De museumkever is bruin met lichtbruine/beige vlekjes. De larven zijn behaard met een goudbruine kleur. Op het achterlijf bezitten de kevers een paar bosjes lange haren in de vorm van een kleine speer die ze overeind zetten zodra ze zich bedreigd voelen. De volwassen kevers komen vooral in het voorjaar tevoorschijn. Ze gaan dan op zoek naar bloemen om nectar en stuifmeel te eten. De eitjes worden in vogelnesten, in nesten van andere dieren en in ingedroogd aas gelegd, waar de larven voedsel vinden zoals vleesresten, veren en haren.

Welke schade veroorzaakt de museum- of tapijtkever?

De larven van de kevers zijn gespecialiseerd in het afbreken van haarproducten in de natuur, zoals bont, dons en veren. Ze vreten al het dierlijk materiaal aan dat ze vinden, dit kunnen ook opgezette dieren of insectencollecties zijn. Om deze reden zijn ze in musea erg gevreesd. Ook doen ze zich te goed aan wol, leer, kledij, haren, stof en tapijt. De volwassen kevers zijn niet schadelijk en eten voornamelijk stuifmeel en nectar van bloemen.
Het echte 'opruimers'. Ze eten de dode insecten, ingedroogde voedselresten en oude vogel-, wespen- of bijennesten op.

Hoe komen museum- en tapijtkevers uw gebouw of huis binnen?

Museum- en tapijtkevers reizen de heel wereld rond met door textieltransporten. Deze kleine oranje/bruine kevers hebben een uitstekend aanpassingsvermogen en zijn één van de meest voorkomende kevers in bedrijven, musea en huizen. Wanneer een deur of raam openstaat, vliegen ze gemakkelijk uw gebouw of huis binnen. Vervolgens nestelt de tapijtkever zich binnenshuis omdat er voldoende voedsel voorhanden is zoals tapijten, stof en haar.

Hoe kunt u de aantasting door museum- en tapijtkevers herkennen?

Vaak is het moeilijk om hun aanwezigheid op te merken omdat ze zich door hun kleur en formaat goed kunnen verstoppen. Het belangrijkste teken van pelskevers zijn hun lege ‘vervellingshuidjes’. Dit zijn bleke, sterk behaarde bolletjes die lijken op pluisjes. Ook aangevreten textiel/dierlijk materiaal dat loskomt of gescheurd is, kan erop wijzen dat de tapijtkever u een bezoek heeft gebracht. U kan de proef op de som nemen door aan het textiel, veren of de tapijtharen te trekken. Wanneer het makkelijk loskomt, weet u dat het materiaal is aangetast.

In uw huis of gebouw kunnen kevers hun eitjes in wollen stoffen leggen en overal waar maar voedsel voor de larven te vinden is, bijvoorbeeld tussen naden van planken en panelen waar wollen pluisjes zich ophopen. Ook bont en opgezette dieren kunnen worden beschadigd. Een volwassen pelskever wordt zo'n 2 à 5 mm lang.

Tips om pelskevers te voorkomen

 • Als u vermoedt dat er pelskevers in uw gebouw of huis aanwezig zijn is het belangrijk om, indien mogelijk, oude vogel-, muizen- en wespennesten en dode dieren op te ruimen. Deze kunnen een bron van besmetting veroorzaken.
 • Reinig besmette kleding chemisch of vries het in gedurende 4 dagen op -20 graden.

Pelskevers bestrijden

De bestrijding van pelskevers is per locatie verschillend. Wanneer ze zich bijvoorbeeld op of in een unieke collectie opgezette dieren bevinden kunnen ze grote schade aanbrengen. De aanwezigheid van spekkevers is vaak moeilijk te constateren, gezien de kevers vooral 's nachts actief zijn en hun larven de meeste schade aanrichten. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en past onze middelen veilig toe.

Piepschuimkever

De piepschuimkever (ook wel de isomokever genoemd) komt wereldwijd voor en is vooral te vinden in stallen waar ze isolatiemateriaal aantasten. Ze zijn vooral 's nachts erg actief.

Hoe ziet een piepschuimkever eruit?

 • De larven van de piepschuimkever hebben een geelbruine kleur en zien er glad & glanzend uit
 • De volwassen piepschuimkever is ongeveer 6 mm lang en ovaal van vorm en heeft meestal een zwarbruine tot zwarte kleur en glanst. Zijn dekschilden bevatten groeven en de voelsprieten zijn lichter gekleurd aan de top en bedekt met gelige haartjes.
 • De antennes, poten en buikzijde zijn roestbruin

Ontwikkeling en leefwijze van de piepschuimkever

Het kevertje zet zijn eieren af in bedorven plantaardig materiaal, vooral op rustige plaatsen, waar het enigszins vochtig is. Om zich te verpoppen zoeken de larven een rustige plek op. Als ze daartoe de kans krijgen, graven ze zich in de bodem in, bij voorkeur aan de voet van wanden. Na verloop van tijd komen dan de volwassen kevers te voorschijn. Deze kruipen bij de wanden omhoog op zoek naar droge en warme plaatsen. Ze boren zich daarbij vaak in isolatiematerialen, die hierdoor zeer ernstig kunnen worden beschadigd.

Waar komt de piepschuimkever voor?

De piepschuimkever komt het meest op plaatsen waar oude graan- en meelvoorraden aanwezig zijn maar vormen het grootste probleem in kippen- en varkenstallen.

Larves ontwikkelen zich best op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en een temperatuur van 25°C. Om zich te verpoppen zoeken larven stille plekken op. Dit kunnen isolatieplaten zijn of ze graven zich langs de wanden een weg in de mest of aanwezige grond.

Welke overlast veroorzaakt de piepschuimkever?

De piepschuimkever wordt regelmatig aangetroffen in allerlei voor insecten toegankelijke isolatiematerialen in voornamelijk pluimveestallen. Zo kunnen isolatieplaten door de kever totaal vernield worden, doordat zij daar hun schuilplaats zoeken en daarbij vele gangen maken. Ze voeden zich echter niet met dit materiaal. Het aanbrengen van andere isolatiematerialen zal de aantasting door deze kevers niet opheffen.

Hoe kan ik de piepschuimkever voorkomen?

 • Om de piepschuimkever te weren dienen ontwikkelingsbronnen zoals oude mest, etensresten en eventuele vogelnesten zoveel mogelijk te worden opgeruimd.
 • Wanneer de kevers in pluimveestallen voorkomen, kan men het beste in een keer alle mest verwijderen. Hierdoor verstoort men namelijk de ontwikkeling. Het daarna grondig schoonmaken van de hokken is noodzakelijk om restbronnen te verwijderen.
 • In woningen kunnen aanwezige kevers worden verwijderd bijvoorbeeld met behulp van een stofzuiger.
 • Stalwanden voorzien van aluminium profielen tot 1m hoogte.
 • Naden en kieren afkitten.
 • Isolatiemateriaal gebruiken met een harde toplaag.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Professionele preventie en bestrijding van piepschuimkevers

De bestrijding van kevers hangt af van de locatie. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en passen onze middelen veilig toe.

Schimmelkever

Schimmelkevers zijn kleine (1-3 mm) bruinzwarte kevers die in grote hoeveelheden voor kunnen komen in een erg vochtige omgeving, waar ze leven van microscopische schimmels. Schimmelkevers komen vooral voor in organisch afval, in holle ruimtes in bomen of in holen en nesten van dieren en insecten en leven van schimmels, uitwerpselen en jonge planten.

Leefwijze en risico's van de schimmelkever

 • Schimmelkevers kunnen schimmels verspreiden van het ene product op het andere in vochtige omgevingen.
 • Ze kunnen daarmee gemakkelijk etenswaren bederven.
 • Ze komen voornamelijk voor in pas gebouwde huizen, maar ook in molens en magazijnen waar ze vochtige etenswaren kunnen besmetten.

Schimmelkevers bestrijden

Schimmelkevers leven op vochtige plaatsen, dus kunnen ze een indicatie zijn van vochtproblemen. Schimmelkevers kunnen levensmiddelen verontreinigen en in een vochtige omgeving schimmels overbrengen van het ene naar het andere product.

De spekkever wordt buiten beschouwd als een uitstekende opruimer, maar binnen zien we hem als een echt plaagdier. Deze alleseter leeft bij voorkeur in een warme en droge omgeving. Een optimale omgevingstemperatuur voor de spekkever is 20°.

Hoe ziet een spekkever eruit?

De kevers hebben een langgerekte ovale vorm en zijn circa 6-12 mm groot. De zwartbruine spekkever is effen donkerbruin tot zwart, terwijl de spekkever te herkennen is aan een lichte dwarsstreep met 6-8 kleine zwarte vlekjes. De larven van de spekkevers lijken op lange wormen en zijn 10-15 mm groot, donkerbruin en behaard. De larven vervellen meerdere keren gedurende hun levenscyclus.

Welke schade veroorzaakt een spekkever?

Een spekkever kan door zijn eetgewoonten veel schade veroorzaken:

 • De larve en volwassen kevers eten zowat alles wat dierlijk, dood en uitgedroogd is, bijvoorbeeld droog vlees of uitgedroogde vis, dierenhuiden en opgezette dieren.
 • De larven graven gangen in de opgezette dieren, waar ze zich vervolgens nestelen.

Hoe komen spekkevers uw gebouw binnen?

De gewone spekkever kan via een vogelnest of een dode muis uw huis of gebouw binnenkomen. Verpakkingen met honden- of kattenbrokken zijn mogelijke plekken waar de spekkever zich goed kan ontwikkelen.

Tips om spekkevers te voorkomen

 • Zorg voor goede algemene hygiëne in uw gebouw of huis.
 • Als u (huis)dieren heeft, stofzuig dan regelmatig uw omgeving en besteed vooral aandacht aan de kleine hoekjes.
 • Maak laden en planken grondig schoon. Gebruik bij voorkeur de stofzuiger om eventuele kevers en kruimels in hoeken en gaten op te ruimen. Om alle risico’s dat de insecten zich verspreiden te vermijden, vries dan de stofzuigerzak in voordat u deze weggooit. Hetzelfde geldt voor aangevreten voedselverpakkingen.
 • Ventileer uw gebouw of huis voldoende, warmte en droge lucht trekt de kevers aan.

Spekkevers bestrijden

De bestrijding van spekkevers is per locatie verschillend. Als de spekkevers zich in een voorraadkast bevinden, vormt dat minder risico dan wanneer ze zich bijvoorbeeld op of in een unieke collectie opgezette dieren bevinden. De aanwezigheid van spekkevers is vaak moeilijk te constateren, gezien de kevers vooral 's nachts actief zijn en hun larven de meeste schade aanrichten. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en past onze middelen veilig toe.

Leefwijze en uiterlijke kenmerken

Aangetaste producten zoals meel krijgen een grijzige kleur en hebben de neiging te gaan schimmelen. Alle soorten hebben gemeen dat ze hun hele levenscyclus doorbrengen in verwarmde ruimtes. De volwassen kevers trekken vaak over langere afstanden en op die manier kunnen ze zich verspreiden.

Soorten meeltorren

Meeltor

De meeltor is inheems en komt het hele jaar door in de Nederlandse natuur voor. De kever vliegt zelden en kan vaak in onze huizen worden aangetroffen in de zomer. Tegenwoordig leidt de meeltor zelden tot problemen binnenshuis. Massale voortplanting komt alleen voor als het huis of pand voor opslag (graan en dergelijke producten) gebruikt wordt.

Gehoornde meelkever

De gehoornde meelkever is opvallend met zijn twee uitgegroeide “horens” aan de voorzijde van de kop. Zowel de larven als de kevers kunnen lange tijd overleven in naden en kieren of andere verborgen ruimtes waar gemorst product is blijven liggen.

Rijstmeelkever

De rijstmeelkever en de kastanjebruine rijstmeelkever zijn een wereldwijd probleem. Ze hebben behoefte aan hoge temperaturen en komen vooral voor rond de import en hantering van graanproducten en vormen dus een gevaar voor industriële gebouwen. We zien ze ook af en toe in huis.

Grote rijstmeelkever

De grote rijstmeelkever komt oorspronkelijk uit warmere landen en is toevallig met producten mee ons land binnengekomen. Ze duiken op in alle takken van de verwerkingsketen van graanproducten – van graanopslag, via molens tot in meelproducten in onze huizen.

Rijstmeelkevers

De kastanjebruine rijstmeelkever is een veelvoorkomende voorraad-aantaster die vooral leeft tussen opslagen voorraden. Je kunt de rijstmeelkever onder andere tegenkomen in meel, brood, koekjes, macaroni en kruiden.

Het vrouwtje kan honderden eitjes legen per jaar en de eitjes worden los gelegd en komen na maximum 10 dagen uit. Ze voelen zich optimaal bij een temperatuur van 30°C. De rijstmeelkever kan 1.5 jaar oud worden.

Leefwijze

Rijstmeelkevers leven van plantaardig voedsel en kunnen aangetroffen worden in meel, brood, koekjes, macaroni, bonen, gedroogde vruchten, kruiden en chocolade. U komt ze vooral tegen in productie- en opslagruimtes maar evengoed in particuliere woningen in de voorraadkast. Ze voeden zich met achtergebleven resten in naden van de vloer of in het pleisterwerk.

Welke schade kunnen rijstmeelkevers aanrichten?

Ze verontreinigen vooral de voorraden waardoor de aangetaste voorraden kunnen gaan schimmelen. Hierdoor kan de opgeslagen voorraad een muffe tot zure geur krijgen.

Hoe kan ik rijstmeelkevers voorkomen?

 • Verwijder direct aangetaste producten.
 • Houdt productie- en opslagruimtes droog en maak ze regelmatig schoon.
 • Zorg voor een goede ventilatie en houd de temperatuur laag (liefst onder de 15°C).
 • Bewaar meelproducten in goed afgesloten verpakkingen.

Rijstmeelkevers bestrijden

U kunt er haast altijd vanuit gaan dat wanneer u één kever vindt, er meerdere in uw huis of gebouw aanwezig zijn. Deze kevers zijn erg hardnekkig om te bestrijden, wij raden daarom aan om professionele hulp in te schakelen die de bron kan aanpakken en behandelen. Onze specialisten bepalen de juiste bestrijdingswijze na een inschatting van de situatie en past onze middelen veilig toe.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660