vogelwering voor molen

Molen de Hoop Culemborg

Poep in omliggende tuinen

Er ontstond veel vervuiling op de omloop van de molen maar ook in de tuinen en daken van onderliggende huizen. Er waren hele sporen van uitwerpselen op de daken te zien. Voor het aanbrengen van wering op wieken van een molen zijn eigenlijk maar weinig opties.

Effectief schrikdraad

Anticimex heeft gekozen voor een schrikdraadsysteem die direct tegen het hout wordt geschroefd. Hierdoor blijft er een glad oppervlak en kunnen de doeken eromheen geslagen worden zonder risico op beschadiging.

Onaangetast aanzicht

Het vogelwering systeem is zo gemonteerd dat er op alle wieken een aansluiting zit. Hierdoor kan het system in elke stand van de wieken worden aangesloten. Het aanzicht van de gerestaureerde molen is vrijwel onaangetast.

Vogelwering op molenwieken

Vogelwering op molenwieken

Externe informatie

In het vakblad "De Gelderse Molen" editie 3e kwartaal 2010 is aandacht besteed aan dit project:

Duivenwering op de Culemborgse molen

Op 13 en 14 juli dit jaar is op de molen De Hoop in Culemborg een duivenweringsinstallatie aangebracht. Nu zult u zich afvragen "had je dan zoveel last van duiven?" Het antwoord daarop is nee: de overlast op de molen De Hoop werd veroorzaakt door aalscholvers. Die visten de naastgelegen singel leeg, gingen op het wiekenkruis lekker zitten drogen en bevuilden als de dank de molen en de directe omgeving. In no time waren wiekenkruis en stellingdek wit gescheten, bleven onder de stelling geparkeerde autos niet schoon en hebben enkele bewoners van de naastgelegen woningen al eens een voltreffer moeten incasseren. Om aan deze overlast een einde te maken is de gemeente Culemborg, die eigenaar is van de molen, op zoek gegaan naar een oplossing. Die werd gevonden op de Wimmenumer molen van Eric Zwijnenberg in Egmond aan den Hoef. Nadat Eric zelf al veel had geëxperimenteerd met een soort schrikdraadsysteem op het wielenkruis is hij terecht gekomen bij een bedrijf dat deze installaties professioneel installeert.

Dit bedrijf, de firma Gerdon uit Bennekom, heeft ook in Culemborg deze installaties op het wiekenkruis van molen De Hoop aangebracht. Hiervoor zijn op alle wieken kunststof profielen met twee ingelegde draden op de voor- en achterzomen en op de onderste heklatten aangebracht. Deze profielen, die in de kleuren lichtgrijs en zwart worden geleverd, zijn op respectievelijk de voorzomen en achterzomen aangebracht. Je ziet er praktisch niets van. De montage gebeurde in nauw overleg met de molenaar, omdat het touwwerk van de zeilen geen schade aan de installatie mag toebrengen. Het hele systeem is vervolgens bij de askop doorverbonden en op elk end is een contactdoos geplaatst. Vanaf de contactdoos gaat een lange leiding naar de staartbalk, waar een schrikdraadgenerator is aangebracht.

Als de installatie in bedrijf is gesteld, zal een (grote) vogel die op het wielenkruis landt meteen een prikspanning van 4.000 Volt onder de poten krijgen en direct weer opvliegen. Doordat de stroomsterkte van deze generator zeer laag is, zal de doorstart van de getroffen vogels geen rookontwikkeling tot gevolg hebben. Omdat het wielenkruis ook gevoelig is voor blikseminslag, is direct bij de aansluiting op het lichtnet een overspanningsbeveiliging geïnstalleerd.

Het enige wat ik als molenaar van de installatie merk is dat, wanneer het wiekenkruis snel draait, een fluitend geluid waarneembaar is, zoals bij fokwieken ook wel hoorbaar is. De openingen in het profiel die nodig zijn voor het vastschroeven, veroorzaken dit geluid. Het feit dat zowel de molen als de directe omgeving gevrijwaard blijven van uitwerpselen en visresten bewijst dat de installatie doeltreffend functioneert. Op culemborg.nl kunt u dat via de webcam zelf constateren.

Leo Tiggelman, Vrijwillig molenaar Molen de Hoop - Culemborg

Kies land

    Bel nu 088 548 6660