Verandering in wet- en regelgeving per 1 januari 2023

Persbericht

Plaagdierbeheersing met rodenticiden mag vanaf 1 januari 2023 alleen nog maar onder strikte voorwaarden uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven.

Plaagdierbeheersing met rodenticiden mag vanaf 1 januari 2023 alleen nog maar onder strikte voorwaarden uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven. Al jaren is er een wetgeving die het gebruik van rodenticiden buiten gebouwen beperkt. Hierdoor wordt het milieuvriendelijker beheer van knaagdieren gestimuleerd. Door deze nieuwe wetgeving wordt nu ook het gebruik van rodenticiden binnen gebouwen beperkt. Als voorbereiding hierop is door de branchevereniging KPMB het Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK) opgesteld.

integrated pest management 2023

Integrated Pest Management

IPM plaagdierbeheersing stelt dat een professionele plaagdierbeheerser gecertificeerd moet zijn om chemische middelen te mogen gebruiken. Deze chemische middelen mogen pas als laatste stap worden ingezet om de overlast van plaagdieren te beheersen. Hierdoor is de kans kleiner dat er gif in het milieu terecht komt, met als voordeel dat er geen doorvergiftiging of resistentie optreedt.

Hierbij komt dat het Ctgb (Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) bij de volgende herregistratie in 2023 van rodenticiden, naar een bredere toepassing van IPM Knaagdierbeheersing wil gaan. Dit IPM-uitgangspunt zal dan gelden bij de bestrijding van ratten én muizen voor zowel buiten als binnen. Alhoewel wij nog kritischer zullen zijn voordat wij chemische bestrijding toepassen, heeft deze nieuwe wetgeving geen gevolgen voor onze dienstverlening bij u.

Anticimex Smart, duurzame plaagdierbeheersing 24/7

Anticimex is als een van de weinige gecertificeerde plaagdierbeheersers klaar voor deze verandering in de wet- en regelgeving. Daarnaast werken wij al voor een lange periode via IPM en voldoen al onze Anticimex Smart systemen in combinatie met Digimex aan deze nieuwe wetgeving.

Anticimex Smart is een digitaal, duurzaam systeem dat de omgeving 24/7 monitort en beschermt tegen plaagdieren. Door continu bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomt Anticimex overlast op een milieuvriendelijke manier. Anticimex voert regelmatig inspecties uit, analyseert de data, controleert de vallen en grijpt in waar nodig. Door de 24/7 monitoring wordt u altijd op de hoogte gehouden.

Op basis van een ongediertepreventieplan installeert Anticimex een netwerk van strategisch geplaatste sensoren. De Smart-vallen communiceren met elkaar en rapporteren aan ons Anticimex Smart-datacenter. Alle Anticimex Smart producten zijn 100% gifvrij. Wij mogen onszelf dan ook de nummer een in slimme plaagdierbeheersing noemen.

Anticimex Smart voor uw bedrijf

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die Anticimex Smart nog meer bieden of wilt u meer informatie over de veranderende wet- en regelgeving? Neem dan contact op met sales@anticimex.nl

anticimex leading in pest control

Kies land

    Bel nu 088 548 6660