Rupsen

Problemen door eikenprocessierups; persoonlijk leed én ontevreden bezoekers en medewerkers

De afgelopen jaren heeft de processierups in toenemende mate overlast veroorzaakt door heel Nederland. De gevolgen kunnen, ook voor bedrijven, ernstige vormen aannemen. Zo kunnen medische klachten zorgen voor ziekteverzuim bij uw medewerkers. Dit kan zelfs zorgen voor lagere productie en downtime. U kunt omzetderving ondervinden, direct door wegblijvende klanten en indirect door een negatief imago. U kunt het probleem van de rupsen niet zelf oplossen. De rupsen gaan ook niet vanzelf weg. Sterker nog, wanneer deze niet aangepakt worden zullen ze volgend jaar in nog grotere getalen aanwezig zijn. Verder kunt u als eigenaar/beheerder aansprakelijk gesteld worden door schade die anderen ondervinden van rupsen uit uw bomen.

Oplossing op maat

Elke situatie is anders. We begrijpen dat een specifiek probleem ook vraagt om een specifieke oplossing. De specialisten van Anticimex maken een plan waarbij rekening wordt gehouden met:

 1. Omgevingssituatie
 2. Specifieke wensen
 3. De tijd van het seizoen

Multidisciplinaire aanpak

De dienstverlening van Anticimex op het gebied van processierupsen bestaat uit 3 pijlers:

1. Preventie

Preventieve maatregelen zijn er op gericht om te voorkomen dat rupsen voor overlast zorgen met brandhaartjes. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden zoals het plaatsen van nestkastjes en het inzetten van natuurlijke vijanden.

Periode: Van januari t/m mei

2. Bestrijding

Wanneer de rupsen en nesten eenmaal in de bomen aanwezig zijn kunnen deze door Anticimex bestreden worden door ze met een speciaal middel te fixeren. Waardoor de rupsen, nesten en de hinderlijke brandhaartjes niet meer kunnen verplaatsen.

Periode: Van april t/m november

3. Monitoring

Door middel van vallen kunnen we een indicatie geven van het aantal te verwachten rupsen in het aankomende jaar en hierop het behandelplan bijsturen.

Periode: Van september t/m december

Voor een langdurige effectieve werking is een combinatie hiervan aan te raden.

Waarom kiezen voor Anticimex bij processierupsen?

 • Landelijke dekking
 • Totaaloplossing
 • Ervaren professionals
 • Flexibel & Snel inzetbaar
 • Biologisch middelen

Behandeling

Medewerkers van Anticimex zijn getrained en uitgerust om processierupsen met speciale spray te fixeren. Hierdoor kunnen ze zich niet verder verplaatsen en zullen de haartjes zich ook niet verspreiden. De spray is onschadelijk en biologisch afbreekbaar, waardoor het pakket met gefixeerde rupsen uiteindelijk vanzelf uit de boom valt.

Leefwijze

De rups wordt vooral gesignaleerd in eiken, waar zij hun eitjes in de vorm van eipakketten in de boomtoppen leggen en de eitjes vervolgens overwinteren. De jonge rupsen komen eind april, begin mei tevoorschijn. Vanaf half mei tot begin juli kruipen zij in een optocht van lange stroken dicht naar elkaar toe, wat lijkt op een 'processie'. Hieraan hebben zij hun naam te danken. Zij gaan vooral 's nachts op zoek naar voedsel zoals (jonge) eikenbladeren en kunnen hele bomen kaalvreten.

Brandharen

Elke eikenprocessierups heeft honderdduizenden brandharen. Deze zijn pijlvormig en worden bij bedreiging afgeschoten. Als de haren met onze huid in contact komen kunnen ze zich met weerhaakjes vastzetten in de huid. Dit veroorzaakt na enkele uren een pijnlijke jeuk en rode huiduitslag zoals bultjes of blaasjes. Ook kan men last krijgen van ademhalingsklachten en oogklachten.
De rups vervelt een aantal malen en heeft in alle stadia opvallende lange witte haren. Na de derde vervelling krijgt de rups de brandharen die bij de volgende ontwikkelingsstadia loskomen en hinderlijk zijn voor de mens. Vanaf juli verpopt de rups zich in een cocon van haren en ander materiaal en groeit uit tot grijze nachtvlinder. Oude nesten bevatten, zelfs na het vertrek van de rupsen, nog brandharen en worden, bijvoorbeeld door de wind, gemakkelijk in de lucht verspreid.

Tips bij brandharen

 • Hoe meer nesten er in een boom zitten, hoe groter het risico van contact met brandharen. Blijf zoveel mogelijk uit de buurt, licht uw kinderen in en houd ze in de gaten. Ook uw huisdieren kunnen last van de haren ondervinden.
 • Raak de rupsen en hun nesten niet aan. Vermijd contact met de brandharen. Ze kunnen, ook nadat ze zijn afgestoten, nog jarenlang klachten veroorzaken. Ook als er geen rupsen te zien zijn kunnen er toch brandharen zijn. Draag bedekkende kleding met gesloten hals, lange mouwen en broekspijpen en ga niet op de grond zitten.
 • Wrijf of krab zo min mogelijk aan de geïrriteerde huid. Door wrijven, krabben en transpiratie kunnen de haartjes verder over uw huid verspreid worden. De haren kunnen ook in uw kleding zitten, was daarom op zo hoog mogelijke temperatuur.
 • Bij hevige jeuk kunt u uw apotheek raadplegen. Neem bij oogklachten door de brandharen contact op met uw (oog)arts. Ga bij ernstige klachten en ademhalingsproblemen altijd naar uw huisarts.
 • Probeer nooit de eikenprocessierups zelf te bestrijden, schakel altijd een professioneel bestrijdingsbedrijf in.

Levenscyclus

De levenscyclus van ei tot vlinder duurt ongeveer 1 jaar, hierbij zijn verschillende stadia en risico's m.b.t. brandharen te onderscheiden. Dit risico is het hoogst tijdens de levenscyclus van de oudere rups in de maanden mei t/m juli. Tijdens zijn leven als vlinder is het risico laag.

 • Januari t/m maart
  In deze periode zijn de rupsen in vorm van een eipakket. Er is geen risico.
 • April t/m mei
  Deze maanden zijn het voornamelijk jonge rupsen in het 1e, 2e en 3e stadium. Er is geen (1e en 2e stadium) tot een laag (3e stadium) risico.
 • Mei t/m juli
  Het gaat nu om oudere rupsen in het 4e, 5e en 6e stadium. Er is in deze periode een hoog risico, omdat de rupsen brandharen hebben die in de lucht terecht kunnen komen. Bovendien zijn er brandharen aanwezig in de nesten.
 • Juni t/m oktober
  Popstadium. Het risico is laag tot gemiddeld. De kans bestaat, dat de brandharen van de vervellingen die in de nesten zijn achtergebleven, wegwaaien.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660