Eksters

Het bestrijden en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk. Wij hebben jarenlange ervaring met het oplossen van vogeloverlast, waaronder ook eksters weren. Wij bieden verschillende oplossingen zoals netten, pinnen, draden, etc. De ekster is een beschermde inheemse diersoort. Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schadetoebrengende eksters te weren. Dit houdt in het treffen van maatregelen, zodat een hinder- of schadetoebrengend dier wegblijft.

Hoe ziet een ekster eruit?

  • De ekster heeft een zwart met wit verenkleed en een zeer lange staart
  • Op de donkere veren heeft ze een paars of groene glans

De ontwikkeling & leefwijze van de ekster

Het mannetje en vrouwtje blijven voor het leven bij elkaar en bouwen samen een takkennest hoog in bomen of struiken dat aan de bovenzijde overdekt is. Ieder nest bevat ongeveer 5 ot 8 eieren. De ekster komt vooral voor in open en halfopen landschappen, maar ook in bossen, parken en tuinen. Het voedsel dat ze nuttigen bestaat uit een gevarieerd menu; het is een alleseter en eet dus van wormen en slakken, tot vruchten en jongen van kleinere vogels. Eksters komen soms voor in groepjes van 5 tot 25 vogels.

Welke overlast veroorzaakt de ekster?

De ekster brengt vraat, pik en krabschade toe aan ingezaaide en gekiemde gewassen. Ook is de ekster een nestrover van eieren en jongen van kleinere vogels.

Hoe kan u overlast van de ekster voorkomen?

Om uw gewassen te beschermen, kan u gebruik maken van schriklinten, ritselfolie, fladderprojectielen of u kan draden spannen.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660