(Vlaamse) Gaai

Uiterlijk en leefwijze

 • De Vlaamse gaai heeft een roze-bruine kleur,
 • Hij is goed te herkennen aan zijn vuilwitte keel en anaalstreek, zijn witte stuit.
 • Zijn vleugelpennen zijn wit en zijn armpennen hebben een lichtblauwe kleur.
 • Hij is ongeveer 34 cm groot.

Vlaamse gaaien zijn goede imitators die diverse vogelgeluiden nadoen. Ze komen voor in naaldhout- en loofhoutbos en in cultuur- en parklandschap, maar ook in dorpen of steden. Het nest zit in bomen en struiken. Het aantal eieren dat ze leggen zijn er 4 tot 6 en de broedtijd bedraagt 16 dagen. Na ongeveer 3 weken verlaten de jongen het nest.

De Vlaamse gaai is een echte alleseter. Hij eet wormen, insecten, fruit, zaden, eikels als afval, eieren en jonge vogels. De Vlaamse gaai verstopt eikels als wintervoorraad en wordt daarom ook wel bosbouwer genoemd.

Welke overlast of schade kan een Vlaamse gaai veroorzaken?

 • Vraat-, pik- en krabschade aan ingezaaide en gekiemde gewassen.
 • Zaaibedden in boomkwekerijen kunnen ook overlast of schade ondervinden door de grote hoeveelheid verstopte eikels

Preventie en wering

Om overlast of schade van de Vlaamse gaai te voorkomen, kan men deze weren

 • met schriklinten of ritselfolie
 • Ook is het verstandig om het zaaizaad dieper te zaaien.
 • Netten, draden, etc.

De Vlaamse gaai is, evenals zijn nest, een beschermde diersoort. Hierdoor moet men voorzichtig te werk gaan met het weren of bestrijden van de Vlaamse gaai.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660