Mussen

Uiterlijk en leefwijze

De huismus is een inheemse vogelsoort en één van de meest voorkomende vogels die wij in onze tuinen en omgeving zien.

  • Hij heeft een grootte van 15 cm.
  • Het mannetje en vrouwtje verschillen van elkaar door hun kleur. Het mannetje heeft een zwarte bef, een grijze kruin en een bruin achterhoofd. Het vrouwtje daarentegen is grijsbruin en gestreept.

Huismussen leven graag in de omgeving van mensen. Ze vinden daar voedsel in de vorm van insecten en zaden en schuil- en nestgelegenheid in struiken en onder daken. De kleine vrolijke hupsende vogeltjes kunnen helaas ook voor behoorlijke overlast zorgen.

In en om gebouwen kunnen mussen een gevaar voor de voedselveiligheid zijn als zij verpakkingen van levensmiddelen kapot pikken of producten bevuilen met hun uitwerpselen. Ook weten mussen goed de weg naar het terras te vinden, waardoor besmetting van voedsel mogelijk is. Wanneer een mus een pand weet binnen te komen kan dit alarminstallaties verstoren. Op zoek naar voedsel weten ze hun weg naar de boomgaard te vinden, waar ze het fruit kapot pikken.

Mussen maken hun nesten onder daken van woningen en andere gebouwen. De nesten en uitwerpselen kunnen zorgen voor stankoverlast en trekken plaagdieren aan, zoals: vogelmijt, vlooien, teken en houtwormkevers.

Preventie en beheer

Wij kunnen voor woningbouwverenigingen en VvE's vogelschroot onder dakpannen van woningen aanbrengen. Hiermee wordt voorkomen dat mussen daar kunnen gaan broeden. De mus is echter een beschermde en bedreigde diersoort, waardoor het ook weer nuttig kan zijn om juist stimulerende maatregelen aan te nemen.

  • Mussen in bedrijfspanden kunnen geweerd worden door openingen te dichten met roosters en gaas of met speciaal vogelweringsnet.
  • Toegangswegen kunnen geblokkeerd worden door middel van tochtsluizen, elektrische schuifdeuren en deurflappen.
  • Het is belangrijk om voedingsmiddelen buiten het bereik van de vogels op te slaan.

Wij kunnen voor u zowel de advisering als uitvoering verzorgen. Als mussen toch binnen in een gebouw terecht zijn gekomen dan kunnen wij ze vangen met netten of vangkooien en buiten weer loslaten. Hiervoor is echter vaak wel een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig. Een dergelijke ontheffingsaanvraag kunnen wij voor u verzorgen.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer mussen aangetrokken worden door voedsel, bijvoorbeeld op terrassen, dan is het belangrijk om geen voedselresten achter te laten en de vogels niet te voeren. Door buitendeuren goed te sluiten wordt voorkomen dat de vogels gemakkelijk naar binnen kunnen gaan. Wanneer u niet wilt dat mussen onder dakpannen van een woning broeden dan is het laten aanbrengen van vogelschroot een goede optie om mussen weg te houden. Anticimex levert en plaatst dit niet bij particulieren. Wel in opdracht van bedrijven, woningbouwverenigingen

FAQ - Veel gestelde vragen

Hoe krijg ik mussen naar mijn tuin gelokt?

Door uw tuin vogelvriendelijk in richten worden mussen gelokt. Hiervoor moeten er het hele jaar insecten en zaden te vinden zijn. Dit kan door het aanbieden van speciaal vogelvoer dat 's winters wordt aangevuld met vetbollen en pindanetjes. Een drinkschaal zorgt ervoor dat mussen kunnen drinken en baden. Daarnaast zorgen wintergroene struiken en heggen voor schuilgelegenheid en bieden vogelhuisjes extra nestgelegenheid.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660