Spreeuwen

Uiterlijk & leefwijze

  • Het verenkleed van de spreeuw is glanzend zwart met, vooral in het zonnetje, een weerschijn van bronsgroen (op de kop en het achterhoofd) en verschillende variaties purper.
  • In de winter is de spreeuw duidelijker gespikkeld dan in de zomer.
  • De lengte bedraagt 19–22 cm; met een spanwijdte van 37–42 centimeter en een gewicht van 70-80 gram.

Spreeuwen leggen twee keer per jaar eieren; een nest bevat 1 tot 10 eieren, gewoonlijk 4 tot 6. De broedtijd bedraagt 10 tot 14 dagen. Jonge spreeuwen vliegen uit na 19 tot 22 dagen (zij zijn grijsbruin van kleur).

Spreeuwen zijn echte holenbroeders en nestelen in bomenholtes, nestkasten en in openingen van huizen en gebouwen. De nesten en uitwerpselen kunnen zorgen voor stankoverlast en trekken plaagdieren aan, zoals: vogelmijt, vlooien, teken en houtwormkevers. Door vogelschroot onder dakpannen van uw woning door ons aan te laten brengen wordt voorkomen dat spreeuwen hieronder kunnen broeden. De spreeuw is echter een beschermde en bedreigde diersoort, waardoor het ook weer nuttig kan zijn om juist stimulerende maatregelen aan te brengen.

Na de broedtijd verzamelen de spreeuwen zich in groepen die kunnen groeien tot aantallen van honderden dieren. Wanneer de avondschemering valt, zoeken ze slaapplaatsen op. Wanneer deze gevonden wordt in de buurt van menselijke omgeving kan dat voor enorme geluidsoverlast zorgen. Daarnaast vervuilen deze aantallen spreeuwen met grote hoeveelheden mest, dit levert dan weer een risico op voor de volksgezondheid. Spreeuwen kunnen door ons verjaagd worden met bijvoorbeeld bio-akoestische vogelwering. Voor het uitvoeren van deze handelingen is vaak een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig. Wij kunnen een dergelijke ontheffing met bijhorende onderbouwing voor u verzorgen.

Preventie en beheer

Overlast door broedende spreeuwen kan voorkomen worden door nestplaatsen ontoegankelijk te maken. Door het aanbrengen van vogelwering in de vorm van vogelweringsnetten, vogelschroot en speciale roosters krijgen spreeuwen niet de mogelijkheid om een nest te maken.

In de fruitteelt kunnen spreeuwen enorme schade aanrichten door het aanpikken van fruit. Verjagen van spreeuwen kan met behulp van:

  • Visuele middelen zoals: holografische linten en opblaasbare vogelverschrikkers
  • Akoestische middelen zoals: bio-akoestische vogelwering en knalapparaten.

Een goede afwisseling in akoestische, materiële en visuele middelen en frequentie is een must voor een afdoend resultaat.

Wat kunt u zelf doen?

Wanneer spreeuwen aangetrokken worden door voedsel, bijvoorbeeld op terrassen, dan is het belangrijk om geen voedselresten achter te laten en de vogels niet te voeren. Door buitendeuren goed te sluiten, wordt voorkomen dat de vogels gemakkelijk naar binnen kunnen gaan. Wanneer u niet wilt dat spreeuwen onder dakpannen van uw woning broeden dan is het laten aanbrengen van vogelschroot een goede optie om spreeuwen weg te houden.

FAQ - Vaak gestelde vragen

Zijn spreeuwen trekvogels?

Ja. Toch kunnen we het hele jaar door spreeuwen in Nederland aantreffen. Ze trekken 's winters naar het zuiden. De spreeuwen die in de zomer in Nederland leven, trekken rond oktober naar het zuiden. De spreeuwen die daarna in Nederland zijn, komen voornamelijk uit het noorden.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660