Vossen

Leefwijze

Ondanks z’n vrolijke roodbruine uiterlijk en volle pluimstaart, is de vos een opportunist pur sang. Ze voeden zich met van alles wat hun pad kruist, waaronder kleine knaagdieren, vogels, insecten, haasachtigen, eieren, bessen, aas, afval en afgevallen fruit. De vos komt vooral tot leven in de schemering en in de nachtelijke uren. Meestal leven ze in complete familiegroepen in zeer diverse landschappen: bossen, heide, agrarische gebieden, polders en zelfs af en toe in de stad. Slapen doen ze op beschutte plaatsen boven de grond: alleen de vrouwtjes leven soms tijdelijk in holen, wanneer zij drachtig zijn of net gejongd hebben. Wanneer zij hun holen graven in dijken of taluds, kunnen hierdoor verzakkingen ontstaan.

Vossen zijn echte jagers. Heeft u eenmaal een vossenfamilie op uw terrein, dan staat u verbaasd van de slachting die zij kunnen aanrichten onder konijnen, pluimvee, cavia’s en lammeren. Ook plunderen zij de nesten van weidevogels. Niet alles wat zij doden, eten zij direct op. Voedselresten worden geregeld begraven en later weer opgezocht. Hierdoor kan overlast ontstaan door stank en doordat de prooiresten andere plaagdieren aantrekken. Veel vossen hebben last van parasieten, zoals vlooien, teken en vossenlintwormen.

Preventie en beheer

Preventieve maatregelen kunnen genomen worden door dierverblijven ontoegankelijk te maken met behulp van gaas. Door afval op te bergen in afsluitbare containers, wordt voorkomen dat vossen op zoek naar voedsel vuilniszakken openrijten. Wordt de grond ook nog eens verhard zodat de vos geen holen meer kan graven, dan is het leefgebied niet aantrekkelijk meer voor de vossenfamilie.

Mocht het niet mogelijk zijn om de vossen te weren of helpt wering niet afdoende, dan kan de vos gevangen of geschoten worden. Ondanks zijn bescherming door de Wet Natuurbescherming is de vos namelijk redelijk ‘vogelvrij’ te noemen. Dit komt door de werking van het Besluit beheer en schadebestrijding. Hierin wordt toegestaan de vos te vangen of te bejagen, dit ter voorkoming van schade aan gewassen, vee, bossen of fauna. De vrijstelling geldt alleen voor gronden die binnen het werkgebied van de Wildbeheereenheden (WBE) liggen. Mocht de vos niet geweerd kunnen worden van een locatie buiten het werkgebied van de WBE, dan kan een ontheffing worden aangevraagd.

Een vos vangen gebeurt met behulp van vangkooien. Gevangen vossen mogen niet elders worden uitgezet, omdat de wetgever wil voorkomen dat het dier elders schade toebrengt aan inheemse flora en fauna. Wel mogen gevangen vossen onder strenge voorwaarden worden uitgezet in het leefgebied waaruit ze afkomstig zijn, of in de nabije omgeving daarvan.

Wat kunt u zelf doen?

Door dierverblijven goed af te sluiten met gaas en afval op te slaan in afsluitbare containers, maakt u het de vos moeilijk op uw terrein aan voedsel te komen. Hierdoor wordt het leefgebied onaantrekkelijk voor de vossenfamilie.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660