wormen

Soorten wormen

Platwormen

Platwormen zijn parasieten. Ze komen voor in de zee, in zoet water en bijv. in vochtig mos of in de humuslaag.

Ringwormen

Tot de groep ringwormen horen bloedzuigers, zoetwaterborstelwormen en borstelwormen. Ze leven in zee, in zoet water of op het land. Het lichaam van de ringworm is opgebouwd uit segmenten die op ringen lijken. De lichaamsvorm is meestal langgerekt, zacht en gevuld met vocht. De regenworm behoort tot deze groep.

Rondwormen

De rondwormen zijn eenvoudig gebouwde spoelvormige dieren die bijna overal te vinden zijn. Ze komen voor als parasieten bij dieren, mensen en planten, maar ook zelfstandig levend in de grond en op de bodem van meren en zeeën. Ze komen als parasieten en schadeveroorzakers voor op een groot aantal plantensoorten en kunnen schade aan verschillende gewassen veroorzaken.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660