houtworm behandelen met vloeistof anticimex

Houtworm behandelen met vloeistof

Houtinsecten in uw gebouw of huis kunnen voor heel wat schade zorgen. De insecten voeden zich met de cellulose in het hout en verpulveren zo de houten constructie. De aanwezigheid van houtwormen wordt meestal pas laat opgemerkt wat grote gevolgen heeft en kan zelfs leiden tot instorting van trappen, de vloer en houten balken.

Schade van houtaantastende insecten

Houtaantastende insecten heten niet voor niets zo. Door hun, vaak jarenlange, geknaag brengen ze schade toe aan het hout. Dit zorgt voor diverse gevolgen:

  • Bouwkundige schade

Het aanvreten van de houten constructiedelen zorgt op den duur voor een verzwakking van de draagkracht van de constructie. Daardoor kan op lange termijn verzakking ontstaan. Naast instortingsgevaar kan dit ook leiden tot lekkage en brandgevaar.

  • Historische waarde wordt aangetast

Naast de materiële schade, is er vaak ook immateriële schade door houtaantasters. Vooral oudere gebouwen bevatten veel houten onderdelen. Bij monumenten geldt er regelgeving om de authenticiteit en originaliteit te behouden. Hierdoor is het vaak niet gewenst of zelfs niet toegestaan om hout te vervangen.

  • Financiële schade

De kosten van reparaties kunnen flink oplopen. Naast de directe financiële schade van is er vaak ook indirecte financiële schade. Aangrenzend aan het vervangen hout moet dikwijls ook opnieuw afgewerkt en geschilderd worden. Daarnaast moet het oude aangetaste hout ook afgevoerd worden.

Wanneer mag een natte behandeling uitgevoerd worden?

En natte behandeling kan zowel curatief (genezing van een probleem) als preventief worden uitgevoerd.

Impregneren, Oppervlakte behandeling

Wanneer er besmetting is van de boktor, gewone houtwormkever, spinthoutkever of bonte knaagkever kan er een oppervlakte behandeling worden uitgevoerd. Deze bestrijdingsmethodiek bestaat uit het aanbrengen van vloeistof aan de oppervlakte van het hout.

Hierna zal de werkzame stof in het hout trekken en zorgen voor een bescherming tegen houtaantastende insecten. De insecten in het hout zullen doodgaan door het middel. Het bestrijdingsmiddel is tot 10 jaar actief in het hout. Voor deze techniek mag er geen beits- of verlaag aanwezig zijn op het hout.

Injecteren

De injectie techniek wordt toegepast bij de huisboktor en bonte knaagkever. Er worden in het hout gaten geboord met een diameter tussen de 6,5 – 9 mm. In deze gaten worden injectiepluggen aangebracht en onder druk wordt er een middel in het hout aangebracht wat diep in de kern van het hout terecht komt. Voor deze techniek mag er wel een beits- of verflaag op het hout aanwezig zijn.

Vernevelen

De rotorkoptechniek wordt ingezet wanneer bepaalde houtdelen in eerste instantie niet bereikbaar zijn. Daarmee wordt bedoelt dat er andere houtdelen voor zitten of in de weg zitten, waardoor het te behandelen hout in eerste instantie niet goed bereikbaar is.

Om het dieperliggende hout toch bereikbaar te maken, kan de inzet van rotorkop techniek mogelijk uitkomst bieden. In dat geval wordt een behandeling uitgevoerd door diverse gaten in het hout te boren. Telkens wordt er in ieder gat een rond asje geplaatst, waar doorheen een speciale injectiespuitmond wordt gedaan. Aan het eind van de injectiespuitmond zit een roterende as die de bestrijdingsvloeistof 360 graden rondom impregneert. Het onbereikbare hout wordt op deze wijze toch bereikbaar en kan derhalve behandeld worden.

Ter illustratie kunt u bijvoorbeeld denken aan het behandelen van de vloerliggers die de vloerplanken van een vloer dragen. In bepaalde gevallen is de kruipruimte te nauw om de vloerliggers van onderaf te kunnen impregneren. In dat geval kan een behandeling van bovenaf middel deze techniek uitgevoerd worden.

Garantie

Op de natte behandelingen wordt een garantie gegeven. De garantie termijn wordt bepaald tijdens de inspectie en zal worden gecommuniceerd in het behandelplan of de offerte.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660