professionele vogelwering

Professionele vogelwering door Anticimex

Blogartikel

Een vogelplaag voorkomen met professionele vogelwering

Het veroorzaakt schade aan gebouwen, zorgt voor lekkages of er ontstaat zelfs brandgevaar: een vogelplaag geeft overlast aan gebouwen en mensen. De duif, meeuw en kauw zijn de grootste veroorzakers hiervan. De vogelpoep tast gebouwen aan, de vogels kunnen voedselvoorraden besmetten - met alle risico’s van dien - en broedende vogels vallen zelfs mensen aan. U wilt uw organisatie of gemeente, processen en producten beschermen tegen een vogelplaag. Zeker nu het vogelbroedseizoen op de loer ligt. Met professionele vogelwering voorkomt u deze onnodige risico’s.

Waarom preventieve vogelwering belangrijk is

Het broedseizoen staat voor de deur. De meeste vogelsoorten broeden tussen 15 maart en 15 juli. Ze nestelen zich onder zonnepanelen, in dakgoten, op monumentale panden en in ruimten met veel voedselvoorraad. Dit brengt gezondheidsrisico’s en overlast mee. Achtergebleven vuil en nestmateriaal kan brandgevaar opleveren. Eenmaal genesteld, mogen de nesten niet worden verwijderd. Daarom is het belangrijk om preventieve vogelwering aan te brengen. Om uw bedrijfsprocessen en producten te beschermen - en verdere (geluids)overlast en schade door vogelpoep te voorkomen.

De risico's van een vogelplaag

Miljoenen vogels hebben van Nederland hun thuis gemaakt. Als organisatie binnen de zorg, voedselindustrie, hospitality of logistiek - waar gezondheid en (voedsel)veiligheid voorop staat - kunt u zich zo’n plaag niet permitteren. Een vogelplaag brengt namelijk de volgende risico’s met zich mee:

Een vogelplaag voorkomen met professionele vogelwering

U wilt voorkomen dat duiven, meeuwen of kauwen zich deze lente nestelen in uw panden, voorraad- of openbare ruimtes. Voor een structurele oplossing van het probleem is meer nodig dan alleen vogels verjagen en vogelnetten of -pinnen plaatsen. Vogelwering door Anticimex gebeurt volgens de nieuwste wetgeving, op een diervriendelijke manier en afgestemd op de specifieke wensen van uw organisatie of gemeente.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660