vogelziektes

Ziektes die vogels overdragen op mensen

Hoe kunt u uw tuin beschermen tegen duiven?

Groeiende aantallen duiven en meeuwen in stedelijke gebieden

Zeemeeuwen zijn niet langer beperkt tot kustgebieden, maar hebben zich verplaatst naar steden, dorpen en stortplaatsen in het binnenland. Ze hebben hun dieet aangepast en scharrelen nu liever voedselafval op in plaats van te jagen op vissen of muizen. Duiven hebben een soortgelijke evolutie doorgemaakt en zijn overgestapt van het eten van zaden en fruit naar het doorzeven van ons afval.

Wat voor ziektes kunnen vogels overbrengen?

Hier zijn de meest voorkomende ziekten die door duiven en meeuwen op mensen worden overgedragen.

Histoplasmose is een schimmelinfectie veroorzaakt door Histoplasma capsulatum. Vogeluitwerpselen, vooral in grote hoeveelheden, kunnen de schimmel herbergen en wanneer de uitwerpselen drogen en verkruimelen, verspreiden de sporen zich in de lucht. Het inademen van deze sporen kan leiden tot infecties aan de luchtwegen bij mensen.

Cryptococcose is een schimmel die vaak voorkomt in vogelpoep. Het inademen van schimmelsporen kan leiden tot cryptococcose, een infectie van de luchtwegen die ernstig kan zijn bij mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Psittacose, ook wel papegaaienziekte genoemd, is een bacteriële infectie veroorzaakt door Chlamydia psittaci. Het kan op mensen worden overgedragen door blootstelling aan besmette vogeluitwerpselen, luchtwegafscheidingen of veren. De symptomen bij mensen lijken op longontsteking of een griepachtige ziekte.

Salmonellose: Duiven en meeuwen kunnen de bacterie bij zich dragen in hun spijsverteringsstelsel. Menselijke infectie kan plaatsvinden door contact met besmette vogelpoep of oppervlakken. Salmonellose leidt tot symptomen zoals diarree, koorts en buikkrampen.

E. coli en campylobacteriose: Deze bacteriële infecties kunnen ook op mensen worden overgedragen door contact met vogeluitwerpselen, vooral als de juiste hygiënemaatregelen niet worden gevolgd. E. coli bij duiven komt regelmatig voor.

Pseudovogelpest, ook wel bekend als de ziekte van Newcastle. Dit virus kan worden overgedragen door blootstelling aan ontlasting en andere uitscheiding van geïnfecteerde duiven.

Andere gezondheidsrisico's van vogelplagen

Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor eiwitten in duivenveren, uitwerpselen of dode huid. Blootstelling aan deze allergenen kan leiden tot allergische reacties, waaronder ademhalingssymptomen, huiduitslag of oogirritatie.

Bovendien kan ophoping van duivenuitwerpselen gladde oppervlakken creëren, waardoor het risico op uitglijden en vallen toeneemt, vooral in gebieden met veel vogelactiviteit.

Zijn er tips om vogelschade te voorkomen?

U kunt vogelafschrikmiddelen gebruiken zoals vogelpinnen, gaas en vogeldraden. Deze fysieke barrières maken het moeilijk voor vogels om te landen of toegang te krijgen tot bepaalde locaties.

U kunt ook een afschriktactieken toepassen om vogels weg te houden. Hierbij kunt u denken aan het ophangen van reflecterende voorwerpen zoals oude cd's of aluminiumfolie, het gebruik van vogelverschrikkers of het gebruik van apparaten die noodkreten of roofdiergeluiden laten horen.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660