houtworm bestrijden monument & erfgoed

Houtworm bestrijden bij monumenten

Soorten monumenten in Nederland

Rijksmonumenten

Nederland heeft ruim 63.000 rijksmonumenten. Ongeveer een kwart van deze monumenten staat in de provincie Noord-Holland.

Provinciale monumenten

In Nederland hebben alleen de provincies Drenthe en Noord-Holland provinciale monumenten. Ongeveer 500 provinciale monumenten staan in Noord-Holland en ongeveer 300 in de provincie Drenthe.

Gemeentelijke monumenten

Nederland heeft om en nabij 41.000 geregistreerde gemeentelijke monumenten.

Subsidies

Voor het onderhouden van monumenten zijn bepaalde subsidies beschikbaar in Nederland. Meestal wordt tijdens de aanvraag van een subsidie verwezen naar een URL code van stichting ERM. Zoals hierboven uitgelegd verzorgt ERM alle uitvoeringsrichtlijnen van monumentale panden in Nederland. De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) voor de periode 2023-2028 is nu aan te vragen via www.cultureelerfgoed.nl .

Restauratieladder

Het onderhouden en restaureren van monumentale panden is opgedeeld in drie verschillende onderwerpen:

1. Conserveren/onderhoud. Wanneer dit uitvoerig gebeurd kan er bij een kleine beschadiging of besmetting worden ingegrepen. Dit om grote problemen te voorkomen.

2. Reparatie. Mocht er schade zijn ontstaan dient dit gerepareerd te worden via de richtlijnen van het ERM.

3. Vernieuwen. Als reparatie niet het gewenste resultaat oplevert dan vindt restauratie plaats middels vernieuwing volgens de richtlijnen van het ERM: kopiëren, imiteren & verbeteren.

Anticimex en monumentale panden

Onze houtadviseurs zijn gecertificeerd via het Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing (EVM) en Kennis- en Adviescentrum dierplagen (KAD).

Tevens zijn wij ERM gecertificeerd met de URL5001 van de stichting ERM. Wij helpen u graag verder met periodieke inspecties, overlast-inspecties of behandelingen tegen houtaantastende insecten.

Bij onze referenties ziet u een aantal monumenten die door Anticimex behandeld zijn. Waaronder gebouwen van het Openluchtmuseum Arnhem en molens waar we regelmatig inspecties en behandelingen uitvoeren.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660