rat in de tuin

Ratten in de tuin

Waarom komen ratten in mijn tuin?

De aanwezigheid van ratten in de tuin heeft vaak te maken met hun zoektocht naar een comfortabele nestplek en voedsel.

Daarnaast kan het ook te maken hebben met de aanwezigheid van veehouderbedrijven, een recyclagepark of waterlopen dicht in de buurt. Het afvalbeleid van de stad kan een rol spelen, zwerfafval of huishoudelijk afval dat fout staat opgeslagen rond jouw huis in bv. slecht afgesloten containers.

Ook is het mogelijk dat niet jouw tuin het doel is, maar wel die van buren die kippen of vogels houden en onvoldoende preventieve maatregelen nemen om de ratten tegen te gaan.

Als de rattenplaag escaleert en er geen actie wordt ondernomen, ga je best in gesprek met de buren of licht je de gemeente in. Zij kunnen het gesprek voor of samen met jou voeren en de nodige stappen ondernemen.

Een rat in de tuin betekent niet meteen overlast. Wanneer onderneem je best actie?

De rat heeft een slechte reputatie opgebouwd doorheen de jaren en begrijpelijk ga je meteen in actiemodus wanneer je een rat op straat of in de tuin spot. Echter hoef je niet in paniek te zijn, de rat kan ook gewoon op doortocht zijn en geen schade berokkenen. Als er geen nestplek, makkelijk bereikbaar voedsel of water aanwezig is, zal ze verdertrekken. De kans op schade of ziektes is dus klein als je maar 1 rat ziet.

Blijf wel alert om te zien of je ze snel daarna nog eens ziet of zelfs meerdere exemplaren. Dan mag je wel overgaan tot actie en het geval bij de gemeente melden of een professionele ongediertebestrijder bellen.

Ratten in de tuin voorkomen

De bruine rat is de meest voorkomende rat in de tuin. Het maakt echter niet uit wat voor rat of muis je aantreft. Je moet het de knaagdieren moeilijk maken om in de tuin te gaan nestelen. Als de dieren geen voedsel of een geschikte nestplaats vinden, trekken ze vanzelf verder.

NATUURLIJKE VIJANDEN

De aanwezigheid van huisdieren zoals honden of katten maakt het voor ratten moeilijk om zich in uw tuin te vestigen. Natuurlijke vijanden zijn steenmarters, uilen en bosuilen.

VOEDSELMAATREGELEN

 • Controleer of de deksels van de vuilnisbakken goed aansluiten en of de omgeving schoon en netjes is.
 • Laat gele vuilniszakken ook niet onbeschermd buiten staan.
 • Bouw composthopen zo ver mogelijk van huis. De dieren houden van afval uit de tuin of de keuken, gooi daarom nooit je etenswaren zoals vlees, worst, kaas en graan op de compost.
 • Keer daarnaast de composthoop regelmatig om en zet hem vast met fijnmazig kippengaas.
 • Laat ook geen dierenvoeders in de tuin liggen of maak deze moeilijk toegankelijk. Met name vogelzaad in makkelijk bereikbare vogelhuisjes is een goede voedselbron voor ratten in de herfst en winter.
 • Berg dierenvoeder op in afgesloten tonnen.

(INFRA)STRUCTURELE MAATREGELEN

 • Dicht gaten tussen de grond en de gevels van huis en tuinhuis, evenals gaten in de muren met een geschikt materiaal. Zo kunnen de knaagdieren niet naar binnen en kunnen ze geen nesten maken onder bv. stenen platen.
 • Ventielen en ventilatieschachten voorzien van metaalgaas.
 • Sluit poorten, deuren en laaggelegen ramen. Luchtstromen kunnen nieuwsgierige ratten aantrekken.
 • Houd 0,5 m vrij rond de basis van het huis en houd orde zodat de ratten zich nergens in de tuin kunnen verstoppen (bv. onder een hoop dakpannen of zakken kiezeltjes).
 • Vermijd struiken en klimplanten op of aan de gevel, want ratten zijn goede klimmers en verschuilen zich graag in de begroeiing.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660