bedwantsen bestrijden

Oplossingen bij bedwantsen

🔎 Inspectie & Advies

Onze getrainde bedwantsspecialisten inspecteren de locatie op de aanwezigheid en risico's van bedwantsen. Dit doen we bij klanten waar sprake is van overlast, maar ook bij bijvoorbeeld hotels die het probleem liever voor zijn. Hier wordt dan in een rapport een vakkundige risico-analyse gemaakt met eventuele verbeterpunten. Zo weet u waar u aan toe bent.

🧹 Behandelingen

Mocht u ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen te maken krijgen met een actieve besmetting, dan kunt u een beroep doen op onze professionele bestrijders. Allereerst adviseren wij u direct bij het nemen van de juiste maatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Daarna gaan wij direct over tot het behandelen van de besmette ruimte, waarbij de behandeling geheel uitgevoerd wordt zonder het gebruik van insecticiden, maar een hittebehandeling. Wij leveren u binnen een vooraf gesteld aantal uren de kamer of kamers geheel vrij van bedwantsen op, waardoor deze weer snel opgenomen kunnen worden in uw reserveringssysteem.

Er zijn een aantal behandelingsmethoden die ingezet kunnen worden bij bedwantsen:

☣ Chemische behandeling

Traditioneel werd er voornamelijk met gifstoffen gewerkt bij bedwantsoverlast. Door resistentie is de effectiviteit hierdoor tegenwoordig lager dan vroeger. Tevens is een kamer na een behandeling niet direct toegankelijk. Ook moet een chemische behandeling meerdere malen uitgevoerd worden.

⚙ Mechanisch

Als onderdeel van een hittebehandeling worden ruimtes en objecten eerst met een speciale stofzuiger behandeld. Hiermee wordt al een gedeelte van de bedwantsen weggehaald. Deze behandeling alleen is niet voldoende.

🌡 Hitte

Alle levensstadia van de bedwants zijn uit te schakelen met hoge temperaturen. Hiervoor gebruiken we een hitte-tent en een stoombehandeling. Meestal worden deze gecombineerd ingezet.

In een speciale tent plaatsen we objecten als matrassen, meubels, gordijnen en kleding. De temperatuur wordt hierbinnen voor een aantal uur verhoogd. Hierdoor zullen de bedwantsen uit de objecten gaan en doodgaan van de temperatuur.

Objecten die vast zitten of te groot zijn voor de tent worden behandeld met een stoomapparaat.

🛡 Fysieke wering

Door schuilplaatsen en doorgangen onbereikbaar te maken wordt het risico op migratie en nestelen verkleind. Hiervoor kunnen onze specialisten kieren en naden afdichten. Vaak wordt dat gedaan in samenspraak en samenwerking met een Technische Dienst.

👨🏻‍🏫 Bedwantsentraining voor uw personeel

Een bedwantsenprobleem is goed te behandelen, maar dit is een intensief proces, dat ingrijpt op de dagelijkse gang van zaken in uw hotel. Belangrijk is om middels een goed preventieplan risico's te mijden en medewerkers goed te trainen en instrueren hoe te handelen bij het vermoeden van de aanwezigheid van bedwantsen.

Meer info over onze Bedwantsentraining.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660