welke soorten ratten zijn er

Soorten ratten in Nederland

Waar leven ratten?

Ratten maken gebruik van de kleinste toegangsgaatjes die ze vervolgens open knagen. Ook komen ze onze omgeving binnen via ondergrondse tunnels, struikgewas tegen de woning, riolering, leidingen, openstaande poorten en spouwgaten.

Bruine ratten houden van vochtige omgevingen

De bruine rat is een zeer sociaal diertje die in grote groepen bij elkaar leeft. Naarmate de bevolking groeit, breiden de structuren zich uit en verbinden ze zich met andere schuilplaatsen waardoor een netwerk van gangen kan ontstaan. Dit knaagdier is vooral in vochtige omgevingen terug te vinden, daarom is ze een vernuft zwemmer, duiker en springer.

Ze gebruiken zak, stof, papier, isolatiemateriaal, stro of andere zachte materialen om hun nest te bouwen. De ratten zijn meestal actief binnen een straal van 50 meter rond het nest:

 • ondergronds in holen in de tuin
 • in opslagplaatsen
 • rond waterlopen
 • in het riool
 • in een buitenschuurtje
 • rond een kippenhok / in de buurt van een volière (buiten)
 • in de kruipruimte of de kelder
 • op zolder
 • in / rond recyclageparken
 • op veehouderijen
 • rond opslagplaatsen of productiehallen voor dierenvoeder
 • in of nabij vleesverwerkende industriehallen

Natuurlijke vijanden van deze rat zijn katten, steenmarters, uilen en bosuilen. Honden kunnen ook tot de vijanden worden gerekend als ze dienovereenkomstig worden getraind of een sterk jachtinstinct hebben.

Zwarte ratten leven graag in huis

Deze knaagdieren verkiezen hoge en droge plekjes om hun nest te bouwen (bv. onder het dak, op zolder of in isolatie) en kan daarom erg goed klimmen of springen. U hebt dus vaker zwarte ratten in huis dan bruine ratten. Ze bouwen graag hun nest:

 • op zolder
 • onder het dak
 • in de garage
 • in de spouwmuur
 • in isolatiewol of isolatiepanelen
 • in het plafond of de vloer
 • in kruipruimtes
 • in de keuken achter keukenmeubilair of achter voorraadkasten
 • in opslagplaatsen achter/tussen rekken

Net als bij bruine ratten zijn vijanden van zwarte ratten katten, steenmarters, bosuilen en honden.

Hoe ontwikkelen ratten zich?

Bruine ratten worden geslachtsrijp na drie tot vijf maanden en leven ongeveer één jaar. Ze hebben 4 tot 7 worpen met 8 à 12 jongen per worp. Ze kunnen zich dus sneller voortplanten dan de zwarte rat.

De zwarte rat wordt geslachtsrijp na 2 à 3 maanden, daarna kan ze drie tot zes keer per jaar een nestje werpen. De draagtijd is ong. drie weken en het nestje kan tot wel 10 jongen bevatten.

Op basis van een paar ratten en hun nakomelingen kunnen theoretisch 800-1000 jongen in één jaar geboren worden

Welke overlast veroorzaakt de muskusrat?

De muskusrat zal binnenshuis geen overlast veroorzaken. Ze zijn voornamelijk schadelijk voor landbouwgewassen en het ondermijnen van bermen, dijken en grachten. Door zijn graafwerkzaamheden kunnen deze dichtslibben of openbreken.

De muskusrat wordt wel vaker verward met woelratten, bevers of otters die ook rond waterwegen leven en constructies maken.

Meer kenmerken van de woelrat

 • De wijfjes hebben gemiddeld vier worpen per jaar en dragen die jongen gedurende 20 tot 22 dagen. Eén nest bevat ong. 2 tot 7 jongen.
 • De woelrat leeft niet erg lang, zijn max. levensduur is 18 maanden (incl. winterslaap).
 • Woelratten zijn overwegend planteneters, grassen, stengels, wortels en landbouwgewassen. Ook lusten ze insecten en vissen.

Woelratten, zoals de naam aangeeft, graven een uitgebreid ondergronds gangenstelsel. Dit stelsel kan 10 tot wel 60cm diep liggen en 100m lang zijn. De woelrat maakt soms ook gebruik van oude mollengangen. De ingang kan zowel boven- als onderwater liggen, wanneer de gang dichtbij water gebouwd werd. Net als bij mollen wordt een ingang zichtbaar door het hoopje aarde dat ernaast ligt (bij de mollen ligt het hoopje aarde erop).

Net als de muskusrat veroorzaken ze overlast door landbouwgewassen aan te vreten, een ondergronds gangenstelsel uit te bouwen en zo instabiliteit en wortelschade creëren.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660