Muskuseenden

Het bestrijden en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk. Wij hebben jarenlange ervaring met het oplossen van vogeloverlast, waaronder ook muskuseenden weren. Wij bieden verschillende oplossingen zoals netten, pinnen, draden, etc.

Leefwijze van muskuseenden

In de bebouwde kom vinden we vaak muskuseenden ook wel Kaapse eenden genoemd. De meeste mensen vinden dit helemaal niet erg: een beetje eend is goed voor de parkbeleving, zeg maar. Maar als er teveel eenden komen, wordt het een ander verhaal. De eenden weten immers bij wie ze moeten zijn voor voedsel: bij de mens. Daardoor kunnen ze opdringerig worden en gaan trekken aan kleding, tassen of vingers. Dit wordt vaak gezien als agressief gedrag, terwijl de muskuseenden eigenlijk alleen maar iets te eten willen. Daarnaast hebben ze de eigenschap dat ze wilde eenden wegconcurreren.

Ook op andere vlakken heeft de omgeving te lijden onder een overvloed aan Kaapse eenden. In de wetenschap dat een eend meerdere keren per uur poept, kunt u wel nagaan hoe de omgeving van de eend vervuilt. De gladde poep levert gevaar op voor lelijke val- en slippartijen en wordt gemakkelijk mee naar binnen gelopen tot in de woning of de auto. Wanneer grote hoeveelheid eendenpoep in zwemwater terecht komt, kan dit in kleine mate een risico voor microbiologisch infectie vormen, maar daarnaast kan door verhoging van de voedselrijkheid van het water de algengroei gestimuleerd worden. Groepen muskuseenden kunnen wegen en fietspaden oversteken waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

Hoe kan u overlast van muskuseenden voorkomen?

Hoewel de Kaapse eend niet beschermd is, betekent dit niet dat u er van alles mee mag doen; ook de Dierenwelzijnswet is van toepassing. Andere eendensoorten, zoals de smient en de wilde eend, zijn wél beschermd. Om overlast door inheemse eendensoorten aan te pakken, is dan ook een ontheffing vereist. Anticimex kan deze ontheffing voor u aanvragen.

Nestbeheer en verhuizing van de “overtollige” muskuseenden zijn dé maatregelen tegen eendenoverlast. Bij nestbeheer worden de eieren van de eenden bewerkt, zodat deze niet meer kunnen uitkomen. Hierdoor blijft de eendenpopulatie op peil en komen er geen nieuwe eenden bij. Bij nestbeheer worden er géén eendje-in-wording gedood: het ei wordt behandeld aan het begin van het broedseizoen, dus wanneer de dooier nog tot ontwikkeling moet komen. De eieren worden vóór de behandeling geschouwd en alleen behandeld wanneer er nog geen vruchtje inzit. Alles wordt digitaal geregistreerd, zodat precies te zien is waar de nesten zitten, welke nesten gecontroleerd zijn door Anticimex en hoeveel eieren behandeld zijn. Deze informatie is online ook voor onze klanten beschikbaar.

Kiest men ervoor om overtollige muskeuseenden te verhuizen, dan wordt eerst vastgesteld hoeveel eenden er mogen blijven zitten. Vaak wil men namelijk niet álle eenden weg hebben. Hierna wordt een gedeelte van de eenden gevangen en in een vangkooi geleid, waarna ze naar een ander tehuis worden gebracht.

Wat kunt u zelf doen?

In het stedelijk gebied is vaak de gemeente degene die het initiatief neemt om de groep eenden te beheren. Vraag dus bij uw gemeente naar de mogelijkheden en wij zullen uw gemeente graag van dienst zijn bij een diervriendelijke en publieksvriendelijke oplossing.

FAQ - Vaak gestelde vragen

Hoe komen muskuseenden in parken terecht?

Muskuseenden zijn uitheemse vogels die vaak als siervogel in vijvers wordt gehouden. Aangezien muskuseenden zeer vruchtbaar zijn kunnen de aantallen snel oplopen en wordt het “teveel” soms in stadsparken losgelaten.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660