Vogels verjagen

Vogels verjagen en populatiebeheer

Het verjagen van vogels is een zachte methode. Door het ze ongemakkelijk te maken met de bedoeling dat ze naar elders gaan. Na verloop treedt echter vaak gewenning op. Door het dynamische gedrag van vogels kunnen ze zich aanpassen waardoor ze toch terug kunnen keren. Bijstellen van afschrikmaatregelen kan dus nodig blijven.

Bird Free Gel Cups

Optical Bird Free gel cups werken met geurstoffen en reflectie van licht. Dit moet er bij vogels voor zorgen dat ze de plaats als onprettig ervaren en wegblijven.

Geluid

Vuurwerk of een geweerschot kan vogels als spreeuwen verjagen. Een gaskanon staat op een vaste plek opgesteld en dus niet makkelijk te verplaatsen. Een vogelafweerpistool met professioneel vuurwerk is makkelijk vanuit de hand te gebruiken. Voor het gebruik van een vogelafweerpistool zijn ontheffingen nodig wat uiteraard ook voor het gebruik van een jachtgeweer geldt. Er bestaan ook maatregelen die werken met ultrasoon en geluidsdruk. Akoestische geluidsdruk werkt door middel van geluidsgolven die een geluidsdruk hanteren die afwijkt van de omgevingsdruk. Dit is een onhoorbare frequentie voor het menselijk oor, maar het creëert een onaangenaam gevoel bij de vogels, wat hen afschrikt en kan verjagen uit de probleemzone. Bio-akoestische vogelweringsapparatuur speelt de natuurlijke angstkreet van een soortgenoot af. Hierdoor worden vogels gewaarschuwd en verliezen zij het vertrouwen in de omgeving. Een groot deel van de vogels gaat vervolgens op zoek naar een nieuwe locatie. Bio-akoestische vogelwering wordt voornamelijk ingezet bij spreeuwen, meeuwen en kraaiachtigen.

Visuele verjaagmiddelen

Voor akkerbouw, tuinbouw en vollegronds groenteteelt zijn diverse eenvoudige verjaagmiddelen verkrijgbaar. Vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, Irritape, Eagle Eye, roofvogelvliegers, Helikite en Scareyman zijn enkele voorbeelden van verjaagmethodes. Om vogels maar ook konijnen te verjagen is het belangrijk deze verjaagmethodes af te wisselen en te verplaatsen voor een optimaal effect.

Sticker

Om te voorkomen dat vogels tegen ruiten aan vliegen kunnen er stickers gebruikt worden. Naast de alom bekende zwarte stickers bestaan er vergelijkbare oplossingen welke werken met reflecties en waar men wel door heen kan kijken.

Populatiebeheer

Vangen

Waarbij wering soms enkel zorgt voor verplaatsing van de overlast, kan dit soms onvoldoende blijken om de overlast onder controle te krijgen. Wanneer er duiven in of bij uw gebouw aanwezig zijn, is er de mogelijkheid om deze af te vangen. Er wordt dan een beheersplan, dan wel afvangplan opgesteld. In het geval van publieke ruimten zijn er diverse mogelijkheden om dit zo discreet mogelijk te doen. Bijvoorbeeld na sluitingstijd of tijdens rustige momenten.

Soms zorgen grote aantallen kippen, ganzen of sommige eenden voor overlast in parken en bij wegen. Deze kunnen wij afvangen en vervolgens, afhankelijk van de soort, situatie en locatie, elders herplaatsten.

Ei-manipulatie

Vogeleieren kunnen behandeld worden zodat deze niet meer uitkomen. Dit kan een effectieve methode zijn om de groei van het aantal overlast gevende vogels te beperken. Hiervoor gelden diverse regels waarvan Anticimex uiteraard op de hoogte is.

Schieten

In bepaalde gevallen is het schieten van een vogel de enige resterende optie. Bijvoorbeeld wanneer een stadsduif binnen in een voedselproductielocatie of ziekenhuis zit. Daarop zijn regels van toepassing die moeten worden nageleefd. Zo is dit alleen toegestaan bij een select aantal vogelsoorten. En wordt dit enkel toegepast wanneer andere maatregelen onmogelijk of niet effectief zijn.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660