vogelwering oplossingen

Oplossingen bij vogeloverlast

Onze focus ligt op het beschermen van gebouwen of specifieke gebieden door methoden te gebruiken die vogels ervan weerhouden om ergens te verblijven of plekken te zoeken waar ze nesten kunnen bouwen. Onze oplossingen hebben als doel dat vogels niet aangetrokken worden en dat schade wordt voorkomen.

Afhankelijk van de situatie stellen we één of meer van deze methoden voor.

Werkwijze

De werkwijze van Anticimex bestaat uit de volgende stappen:

  • Inspectie
  • Uitvoering
  • Onderhoud

Lees verder over de werkwijze van Anticimex

Spoed

In sommige gevallen kan een enkele vogel voor grote schade zorgen. Bijvoorbeeld een vogel die bij een voedselproductielocatie of ziekenhuis een groot hygiënerisico is. Of een vogel die binnen in een gebouw zit en het inbraak- of brandalarm zou kunnen laten afgaan. Voor veel vogels zijn ontheffingen noodzakelijk. Omdat we diverse ontheffingen hebben kunnen we in veel gevallen direct diervriendelijk actie ondernemen. Zonder regels te overtreden en zonder dat er eerst aparte ontheffingen moet worden aangevraagd. Anticimex voert regelmatig spoedopdrachten uit bij onder andere: Zorginstellingen, voedselverwerkende industrie, utiliteitsbouw en overheidsinstellingen.

Specialistisch reinigen

Overlast bestaande uit vogelpoep komt vaak voor op plekken zoals bruggen, zolders, machinekamers en luchtbehandelingskasten en airco’s op daken van gebouwen. Onderhoudsmonteurs wijzen terecht zo’n sterk vervuilde werkplek af omdat het zeer ongezond, en vaak verboden volgens de Arbowet, is daar te moeten werken. Omdat het reinigen van vogelpoep schoonmaken risico’s bevat, kan dit niet zomaar door iedereen gedaan worden. Anticimex kan dit met een specialistisch team voor u uitvoeren. De procedure is qua veiligheidsmaatregelen vergelijkbaar met een asbestsanering. De locatie wordt indien nodig afgezet en alle uitwerpselen, kadavers en andere resten worden door ons milieuvriendelijk afgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van:

  • Beschermende kleding
  • Volledige adembescherming met elektrisch aangeblazen volgelaatsmaskers
  • Desinfectiemiddelen
  • Diverse gereedschappen

Alles om een schone ruimte voor u achter te laten.

Een reiniging wordt vaak uitgevoerd in combinatie met het aanbrengen van vogelwering. Of om een schone werkplek te realiseren voor airco-, zonnepaneel-, en dakonderhoudmonteurs. Ook kan het nodig zijn wanneer er inspecties moeten worden uitgevoerd op het dak.

Wetgeving

Sommige vogelsoorten zoals de stadsduif, boerengans en muskuseend zijn niet beschermd door de Wet Natuurbescherming. Dit betekent echter niet dat deze dieren zomaar met alle middelen verjaagd, gevangen of geruimd mogen worden.

De Dierenwelzijnswet is altijd van toepassing. De naleving van de wet wordt gedaan door Provinciale handhavers, Politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Anticimex is als bedrijf breed gecertificeerd en gekwalificeerd voor de behandeling en bestrijding van diverse wilde dieren. Ook het personeel is gecertificeerd/gekwalificeerd en is op de hoogte van relevante wetgeving.

De aanpak van Anticimex

Op maat gemaakte oplossingen voor effectieve vogelwering.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660