Voorraad aantastende motten

Voorraadmotten

Voorraadmotten in huis of uw bedrijf

Voorraadmotten kunnen een ware plaag vormen in uw bedrijf of woning. Ze komen snel en makkelijk binnen en vestigen zich in uw voedselvoorraad. De insecten zijn voornamelijk ’s nachts actief, planten zich snel voort en kunnen vervelende schade aanrichten.

Voorraadmotten hebben een negatieve impact op de kwaliteit en houdbaarheid van uw voorraad. Als een aangetaste voorraad bij uw klant terecht komt, kan het ook nog eens leiden tot aanzienlijke reputatieschade.

Om dit te voorkomen raden we altijd aan om met een gecertificeerde expert op het gebied van ongediertebestrijding te werken. Anticimex heeft jarenlange ervaring met het bestrijden van diverse voorraad aantastende insecten.

Met onze duurzame en effectieve aanpak, zorgen we dat uw voorraad nu en in de toekomst beschermd is.

Wat voor schade richten voorraadmotten aan?

Voorraadmotten komen in veel verschillende soorten voor. De reden dat er wordt gesproken van voorraadmotten is omdat ze met name leven in ruimtes waar voedselvoorraden worden opgeslagen.

De volwassen vlinders veroorzaken imagoschade, wanneer u producten levert waarin meelmotten aanwezig zijn. De larven veroorzaken materiële schade door het aanvreten van producten en het vervuilen van de voorraad. De larven die er klaar voor zijn om te gaan verpoppen kruipen vaak weg uit de buurt van het product dat ze hebben aangevreten. Pas uitgekomen vlinders kunnen daarom een paar weken nadat de aangevreten producten zijn weggegooid tevoorschijn komen. Daarom is het vaak moeilijk om een mottenplaag tijdig te detecteren. Het valt pas op als de schade al toegebracht:

  • larven spinnen draden terwijl ze rondkruipen, dit vermindert de kwaliteit van het product
  • productvraat, wat tot een verminderde voedingswaarde leidt
  • verontreiniging van de producten met cocons van de verpoppingen, dode insecten en hun uitwerpselen.

Het product raakt besmet, verkleurt en begint een vieze geur te krijgen waardoor het compleet onbruikbaar wordt. Dit betekent niet enkel heel wat financieel verlies, maar het kan ook tot imagoschade of voedselvergiftiging leiden als het product toch in de voedselketen terechtkomt.

Preventie en duurzame oplossingen

Voorraadaantasters zijn lastig te voorkomen. Een regelmatige controle van producten is aan te raden, zeker bij lange opslag in warme ruimtes of jaargetijden. Zorg ervoor dat u producten niet te lang opslaat. De temperatuur in de opslagruimte moet lager dan 13°C zijn, indien mogelijk. Onder deze temperatuur is de ontwikkeling van de voorraadaantasters vrijwel onmogelijk.

Ook wanneer u een nieuwe voorraad binnenkrijgt is het belangrijk om deze te controleren op aanwezigheid van voorraadaantasters. Probeer een nieuwe voorraad niet te mengen met een oude voorraad. Gebruik eerst de oude voorraad op, zo voorkomt u kruisbesmetting.

Maak een lege ruimte goed schoon, voordat u deze opnieuw vult. Ook als de voedingsmiddelen weg zijn kunnen er nog voorraadaantasters aanwezig zijn in verschillende stadia.

Bewaar uw voedingsmiddelen in afsluitbare verpakkingen. Zo hebben de voorraadaantasters geen toegang tot deze voedingsmiddelen. Een goede hygiëne is daarbij essentieel voor het voorkomen van voorraadaantasters.

Als u denkt last te hebben van voorraadaantastende insecten is het aan te raden een professionele ongediertebestrijder in te schakelen. Het is als leek al lastig om het specifieke insect te herkennen. Dit maakt het dan weer lastig om de juiste bestrijdingstechniek te kiezen. De insecten planten zich snel voort, dit bemoeilijkt de bestrijding wederom. Door samen te werken met een professional beperkt u de schade en zorgt u ervoor dat u snel van de vervelende insecten af bent.

Hoe gaan wij te werk?

1. Onze ongediertebestrijder komt langs en identificeert de bron van de mottenplaag

2. Het type mot wordt gedetermineerd en hij spoort de aangetaste producten of ruimtes op.

3. In overleg wordt een ongediertepreventieplan opgemaakt, rekening houdend met de standaarden en wetgeving waaraan u moet voldoen.

4. Onze ongediertebestrijder komt op regelmatige basis langs om de voorraadmotten te monitoren (en te bestrijden) en adviseert omtrent proofing en opslagmaatregelen.

Begassing of hittebehandeling tegen de voorraadmotten

Soms is de mottenplaag zo uitgebreid dat ze niet met traditionele bestrijding onder controle te krijgen is. Dat is mogelijk als de infestatie al erg lang aanwezig is of als ze zich op zeer moeilijk bereikbare plaatsen bevindt, zoals in de productielijnen of in een gigantische opslagmagazijn van bv. rijst.

Hittebehandelingen of begassingen zijn vernieuwende, duurzame oplossingen om voorraadmotten in uw woning en opslag- of productieruimte doeltreffend te bestrijden. Voorraadmotten zoals de indische meelmot of de cacaomot kunnen enorme (financiële) schade aanrichten aan uw producten en voorraad, maar zorgen ook voor imagoverlies bij uw klanten.

Met de specialistische behandelingen van Anticimex worden dit soort problemen structureel opgelost. Via geavanceerde technieken behandelen wij voorraadmotten in producten, woningen en opslag- of productieruimtes. Wij voeren begassingen uit in de voedselindustrie maar ook in opslaglocaties, scheepscontainers of veebedrijven.

  • Tijdens de begassing worden alle stadia van de insecten (ei, larve, volwassene) 100% gedood.
  • Door uw voorraden volledig te vrijwaren van voorraadaantastende insecten, neemt de kwaliteit van uw voorraad toe en stijgt de waarde hiervan.

Andere voorraadaantastende insecten

Er zijn veel verschillende soorten voorraadaantasters, elk insect heeft zijn eigen kenmerken. Als leek kan het in sommige gevallen lastig zijn om te weten welk type insect in uw bedrijf of woning aanwezig is.

Bij Anticimex kunt u ook een inspectie plannen, onze experts analyseren welk type insect aanwezig is. Vervolgens zorgen we voor een daadkrachtige bestrijding van het betreffende insect.

Kies land

    Bel nu 088 548 6660