kosten ongediertebestrijding

Wat bepaalt de prijs van ongediertebestrijding?

Blogartikel

Er zijn meerdere factoren die een rol spelen en elkaar beïnvloeden in het bepalen van de prijs van een ongediertebeheersingscontract of de kosten van enkele behandelingen.

1. Het soort ongedierte of de vogelsoort

Plaagdieren zoals ratten komen wel vaker voor en hebben meerdere bestrijdingswijzen met variërende prijzen. Bedwantsen daarentegen hebben een erg hoge resistentie en hebben maar één echt doeltreffende beheersingsmethode, hitte, die zeer arbeidsintensief is en enkel door een bedwantsenexpert uitgevoerd kan worden.

Bij seizoensongedierte, bv. mieren of vliegen - leert onze ervaring dat één behandeling vaak niet voldoende is om het seizoen te overbruggen, wat het meest wenselijke is natuurlijk. Er worden daarom meerdere behandelingen uitgevoerd, wat de kostprijs verhoogd.

Elke vogelsoort heeft typische gedragingen en wordt afgeschrikt door specifieke maatregelen. Voor duiven kunnen duivennetten of -pinnen van toepassing zijn, terwijl voor kippen of ganzen dit niet het geval is, hier kiezen we voor afschrikmaatregelen of afvangst en herplaatsing.

2. De omvang van de ongedierteplaag

Hoe groter de omvang van de plaag, hoe groter de kans dat ze wijdverspreid is. Dit betekent dat er vaak meerdere behandelingen nodig zullen zijn of een onderhoudscontract om de overlast op te lossen. Het aantal behandelingen of periodieke inspecties bepaalt mee de kostprijs.

3. Oppervlakte van de te behandelen ruimte(s)

Hoe groter het te behandelen oppervlak, hoe meer tijd onze ongediertebestrijder hier moet besteden om de bestrijding correct uit te voeren en hoe meer materiaal we nodig hebben om dat te doen, bv. 1 vs. 5 Smart boxen.

4. De beheersingsmethode

Er bestaan heel wat verschillende manieren om een ongedierteprobleem op te lossen. Hierbij speelt wet- en regelgeving of normering vaak een belangrijke rol, zoals bijvoorbeeld het ingeperkte gebruik van rodenticiden.

Anticimex verkiest duurzame bestrijding volgens het IPM-principe en gebruikt hierbij ook digitale Smart monitoringtools. Dit valt in een andere prijscategorie dan een simpele muizenval maar biedt wel een completer beeld, rapportage en 24/7 bescherming.

Daarnaast zijn er methodes die om zwaar of gespecialiseerd materiaal vragen, zoals de begassing bij molens waarbij we de hele constructie moeten inpakken.

5. De dienstverlening

Er zijn heel wat ongediertebestrijdingsfirma's actief in Nederland die een breed scala aan oplossingen bieden. Zo is het mogelijk dat u bij partij A €350 betaalt en bij partij B €500, maar daarvoor krijgt u ook een andere dienstverlening. Informeer u steeds goed vooraleer u een contract ondertekent.

Het is belangrijk dat u als klant nagaat wat voor dienstverlening u nodig heeft en verkiest:

 • Wil u toegang tot een rapportageportaal met data?
 • Moet u voldoen aan bepaalde normering die om regelmatige inspecties vraagt?
 • Heeft u nood aan een professioneel HACCP-ongediertepreventieplan
 • Moet u 24/7 een dienst kunnen doen op Anticimex?
 • Wil u graag wering- en preventieadvies ontvangen
 • Wenst u ondersteuning bij een audit
 • Verkiest u gifvrije methodes?
 • Wenst u garantie bij uw contract?
 • Wil u graag samenwerken met een gecertificeerde partner die u op alle vlakken kan ontzorgen?

Aan de hand van die afweging zal u kunnen bepalen wat voor contract u nodig heeft. Zo is het misschien ook slim om bij een terugkerend vliegenprobleem in de zomer een onderhoudscontract af te sluiten in plaats van losse behandelingen te betalen?

6. Omgevingsfactoren en hygiëne

De omgeving en bedrijfshygiëne kan een belangrijke invloed hebben op het ontstaan van een ongedierteplaag. Als uw bedrijf dicht bij water ligt, heeft u verhoogde kans op bruine ratten. Als uw medewerkers zich niet aan het hygiëneplan houden, kan dat een aantrekkelijke omgeving voor vliegen of kakkerlakken creëren.

De aanwezigheid van plaagdieren is vaak te wijten aan het voorhanden zijn van de 3 belangrijkste zaken voor ongedierte: voedsel, water en een schuilplaats. Als deze factoren overvloedig aanwezig zijn, wordt de bestrijding moeilijker en stijgt uiteraard de prijs. Luister daarom steeds goed naar de raad van uw Service technicus zodat er geen extra behandelingskosten dienen aangerekend te worden.

Zo is het slim bij het bouwen van een nieuwe fabriek, uw pest control partner tijdens het bouwproces te betrekken zodat bouwkundig proofing- en weringadvies tijdig gegeven kan worden. Dit kan heel wat kosten voorkomen op de lange termijn.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660