Werkwijze

1. Inspectie

Gekwalificeerde medewerkers van Anticimex komen bij u op locatie. Hierbij kijken ze naar de omvang van het probleem en de situatie ter plaatse.

Hierbij wordt gekeken naar:

 • Hoe groot is de omvang van de vogeloverlast?
 • Welke vogelsoort(en) veroorzaken de overlast?
 • Welke regels zijn er van toepassing? Moet u voldoen aan voedselveilgheidsrichtlijnen als BRC, HACCP, Max & Spencer etc? Maar denk ook aan bouwkundige voorschriften en andere eisen. De specialisten van Anticimex kennen deze regels en weten hoe ze hier een oplossing voor kunnen ontwikkelen.
 • Met een habitatanalyse wordt gekeken hoe omgeving eruit ziet en hoe dit van invloed is op de overlast.
 • Soms wordt er overleg gevoerd met een lokale natuurvereniging.
 • Welke mogelijke oplossingen zijn toepasbaar?

In vrijwel alle gevallen is er sprake van maatwerk. Aan de hand van deze informatie wordt een voorstel opgesteld en met u besproken.

2. Uitvoering

Na akkoord worden de werkzaamheden ingepland. Hierbij wordt rekening gehouden met een bestaande projectplanning. Om zo de eventuele overlast tot een minumum te beperken. Soms mogen de werkzaamheden pas gestart worden nadat broedende vogels zijn uitgevlogen. Indien het aanbrengen van wering onderdeel is van een groter (renovatie-)project wordt er overlegd met de klant en waar nodig andere opdrachtnemers als aircomonteurs, bliksemafleidingsmonteurs en architecten. Waar nodig kunnen wij vergunningen aanvragen en in overleg treden met buren of de gemeente. Dit is soms nodig omdat in veel gevallen de overlast van vogels zich niet beperkt tot één enkel gebouw.

Veel plaatsen waar wering aangebracht moet worden bevindt zich op grotere hoogte. Er wordt dan vaak gebruik gemaakt van een hoogwerker of een kraan, uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheids wet en -regelgeving. Zo zijn onze medewerkers opgeleidt met een hoogwerkercertificaat en zijn ze gewend om op hoogte te werken. En wordt indien nodig een verkeersplan opgesteld inclusief parkeervergunningen en verkeersmaatregelen. Met deze vakkundige meedenkende experts, welke ceatief en flexibel zijn, realiseren wij oplossingen waar we trots op zijn.

Alles wordt samen met onze opdrachtgever opgeleverd.

IPM

Anticimex werkt volgens de Integrated Pest Management methodiek. IPM is gericht op duurzaam en preventief beheersen van ongedierte. In plaats van reactief bestrijding nadat er al sprake is van overlast. Belangrijk aspect hiervan is dat het zoveel mogelijk gifvrij, en daarmee vriendelijk voor mens, dier en milieu moet zijn.

Bij elke opdracht worden de volgende vragen gesteld:

 • Is het echt een plaag en is het te voorkomen? Voorkomen is immers beter dan genezen.
 • Wat is de meest dier -en milieuvriendelijke oplossing?
 • Welke effect heeft de oplossing op de omgeving?

IPM is tevens onderdeel van diverse Food Safety standaarden.

3. Onderhoud van de verschillende vogelweringsystemen

Wanneer het soort wering zich ervoor leent, heeft u tevens de mogelijkheid om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten. Wij controleren de wering dan periodiek voor u en herstellen deze waar nodig. Zo heeft vogelwering enig onderhoud nodig, omdat het door externe invloeden beschadigd kan raken (schilders, onderhoudsmonteurs etc). Daarnaast nemen we blad en takken uit het vogelnet of de vogelweringpinnen weg. Met een serviceovereenkomst weet u zeker dat de weringsoplossingen in goede staat blijven en de levensduur wordt verlengd.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660