werkwijze vogelwering plaatsen

Werkwijze bij vogelwering

1. 🔎 Inspectie

Gekwalificeerde medewerkers van Anticimex komen bij u op locatie. Hierbij kijken ze naar de omvang van het probleem en de situatie ter plaatse. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een drone.

In vrijwel alle gevallen is er sprake van maatwerk. Aan de hand van deze informatie wordt een voorstel opgesteld en met u besproken.

2. 🔧 Uitvoering

Na akkoord worden de werkzaamheden ingepland. Hierbij wordt rekening gehouden met een bestaande projectplanning. Om zo de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Soms mogen de werkzaamheden pas gestart worden nadat broedende vogels zijn uitgevlogen. Indien het aanbrengen van wering onderdeel is van een groter (renovatie-)project wordt er overlegd met de klant en waar nodig andere opdrachtnemers als aircomonteurs, bliksemafleidingsmonteurs en architecten. Waar nodig kunnen wij vergunningen aanvragen en in overleg treden met buren of de gemeente. Dit is soms nodig omdat in veel gevallen de overlast van vogels zich niet beperkt tot één enkel gebouw.

Alles wordt samen met onze opdrachtgever opgeleverd.

3. 🔩 Onderhoud van de vogelwering

Kies land

    Bel nu 088 548 6660