ratten bestrijden zonder gif

Professionele rattenbestrijding

Ratten in huis of in uw gebouw

Ratten zijn, net zoals muizen, op zoek naar voedsel en een warme nestplaats en doen dit bij voorkeur in de buurt van mensen. We vinden ze dan ook vaak in loodsen, productiehallen, magazijnen, de tuin en buitenschuurtjes, stations of afvalopslag. Vervolgens banen ze zich een weg door heel uw bedrijf of huis. In Nederland merken we vooral problemen met de bruine rat, de zwarte rat, de woelrat en de muskusrat.

Ons 4-stappenplan voor het voorkomen en bestrijden van ratten

Onze duurzame en diervriendelijke oplossingen om ratten te bestrijden zijn aangepast aan de eisen van elke klant, particulier, stad of bedrijf.

 • Grondige inspectie van uw gebouw en omgeving - welke soort rat is binnengedrongen, hoe groot is de plaag, voorgeschiedenis van ongedierteplagen, mogelijke nestplekken en toegangspaden identificeren en andere omgevingsfactoren in kaart brengen.
 • Als bedrijf moet u voldoen aan normering of regelgeving, we nemen deze documentatie in beschouwing bij het bepalen van de juiste oplossing.
 • Correcte methode voor de rattenbestrijding bepalen: Anticimex Smart, monitoring en advies omtrent weringsmaatregelen en preventie.
 • Ratten bestrijden conform het ongediertepreventieplan en proactief monitoren om toekomstige ongedierteplagen te voorkomen. Dankzij de verzameling van Smart data sturen wij bij waar nodig.

Anticimex - rattenbestrijding door ervaren professionals

Onze pest control technici zijn opgeleid volgens het IPM-principe en zijn steeds op de hoogte van de huidige regelgeving & normeringen voor de verschillende sectoren. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen zij de toegangswegen en schuilplekken van ratten identificeren en weten ze welke beheersingsmethodes best van toepassing zijn. Alleen correct geplaatste afvangsystemen garanderen een succesvolle rattenbeheersing.

In Nederland is de wetgeving inzake het gebruik van rattenvergif streng. Vanaf 1 januari 2023 zal u dienst moeten doen op een gecertificeerd partner of zelf een training ongediertepreventie volgen om dit te mogen gebruiken, zowel binnen als buiten.

Risico's van een rattenplaag

Ratten vertoeven graag in onze nabijheid. Wij voorzien hen onbewust van een warme nestplaats en voedsel. Wanneer de eerste koudeprik zich laat voelen, verhuist de zwarte rat haar nest naar binnen. Dit kan heel wat overlast veroorzaken en creëert een onbehaaglijk gevoel. Het is belangrijk meteen contact op te nemen met een professioneel ongediertebestrijdingsbedrijf als u ratten opmerkt.

 • financiële kosten door herstellingen, productiestop en besmette goederen
 • schade aan infrastructuur en voorraad
 • imago- en vertrouwensverlies bij klanten en medewerkers
 • besmettingsgevaar: ratten zijn dragers van ziekten en bacteriën zoals salmonella, E.Coli, de ziekte van Weil, deze kunnen ze overdragen op ons voedsel of drinkwater tijdens hun nachtelijke zoektochten.

Daarenboven planten ratten zich razendsnel voort, één koppel ratten kan voor meer dan 1000 nakomelingen zorgen per jaar. Eenmaal ze in grote getalen aanwezig zijn, kan het heel wat tijd en geld kosten om de ratten te verdelgen.

De aanwezigheid van ratten herkennen

 • Uitwerpselen: donker, staafvormig en tot 20 mm lang. De uitwerpselen lijken enigszins op hagelslag.
 • Smeersporen: op plaatsen waar ratten frequent passeren ontstaat een bruin tot zwart loopspoor doordat ze met hun vacht met buiksmeer tegen wanden strijken;
 • Scherpe indringende geur: ammoniak - urine.
 • Geluiden van krabbelende ratten langs muren en plafonds.
 • Knaagschade: doorgeknaagde kabels, opengebeten voorraadzakken, beschadiging aan allerlei materialen in een gebouw zoals hout of plastic. Ze knagen op deze materialen om hun tanden te scherpen.
 • Nestmateriaal: gescheurd karton, isolatie en papier. Ratten gebruiken dit om hun nest mee te bouwen, vaak op verborgen, moeilijk bereikbare en beschutte plaatsen (plafond, zolder, onder een vloer, in spouwmuur).

Duurzame rattenbestrijding - voorbereid op alle situaties

Kies land

  Bel nu 088 548 6660