kraaien verjagen

Kraaien

Het bestrijden en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk. Wij hebben jarenlange ervaring met het oplossen van vogeloverlast, waaronder ook kraaien verjagen. Wij bieden verschillende oplossingen zoals netten, pinnen, draden, etc. De kraai en zijn nest is echter wel een beschermde diersoort. Hierdoor is het belangrijk dat u voorzichtig te werk gaat bij het weren en bestrijden van de kraai. Kraaien 'bestrijden' is namelijk aan bepaalde regels gebonden.

De ontwikkeling en leefwijze van de kraai

De kraai legt 4 tot 7 eieren, deze worden ongeveer 18 dagen bebroed. Beide ouders voeren de jongen, die na 28 tot 35 dagen uitvliegen. De zwarte en bonte kraai prefereren gewoonlijk open terrein. Indien niet te vaak verstoord ook in stedelijke gebieden. Kraaien bestrijden wordt dan ook vaak in dit soort gebieden gedaan. Ze nestelen in hoge bomen, soms ook op randen van klippen. De raaf prefereert kliffen, bergstreken en – in het algemeen – ruig terrein; soms ook in dicht bebost gebied.

Het voedsel is zeer gevarieerd; ze eten allerlei soorten kleine dieren, vruchten, zaden en aas. De raaf prefereert het dierlijke bestanddeel. Hij doodt dieren ter grootte van een haas.

Schade en overlast door de kraai

De overlast die zij veroorzaken kan zeer divers zijn. In de fruitteelt, landbouw en op weilanden en sportvelden kunnen kraaien behoorlijke schade aanrichten. Denk hierbij aan:

 • pikschade aan gewassen;
 • beschadigen van voerkuilen;
 • openhalen van de grasmat tijdens hun zoektocht naar emelten en engerlingen;
 • opeten van eieren en jonge vogels.

De overlast beperkt zich niet enkel tot het landelijk gebied. In en om gebouwen kunnen zij een gevaar voor de voedselveiligheid zijn als zij verpakkingen van levensmiddelen kapot pikken of producten bevuilen met uitwerpselen. Ook weten kauwen en kraaien goed de weg naar het terras te vinden, waardoor besmetting van voedsel mogelijk is. Wanneer een kraai of kauw een pand weet binnen te komen kan dit alarminstallaties verstoren.

Kraaien kunnen ook voor behoorlijke geluidsoverlast in stedelijk gebied zorgen. Daarnaast veroorzaken de nesten en uitwerpselen:

 • schade aan dakpannen en isolatiemateriaal;
 • stankoverlast;
 • verstoppingen van regenafvoeren en schoorstenen;
 • trekken plaagdieren aan, zoals: vogelmijt, vlooien, teken en houtwormkevers.

Het voorkomen van overlast van de kraai

Om overlast van kraaien te voorkomen zijn er een aantal mogelijkheden:

 • weren met schriklinten of ritselfolie
 • draden spannen
 • zaaizaad dieper zaaien
 • Het voorkomen van het nestelen in rookkanalen en ventilatiekanalen door kraaienkappen aan te brengen (boldraadrooster) of gaas.

Anticimex professionele vogelwering op maat

 • De kosten die regelmatig gemaakt worden voor het schoonmaken overstijgen de totale uitgaven voor een adequaat vogelweringsysteem.
 • Wij verhinderen dat kraaien zich nestelen en dat ze het gebouw binnendringen via openingen in de gevel. Hierdoor wordt de schade en het gezondheidsrisico geëlimineerd.
 • Onze doeltreffende systemen om kraaien te verjagen en te weren, worden afgestemd op de specifieke situatie van elk gebouw: huis, object, molen, boot, beschermd erfgoed...
 • De optimale combinatie van verschillende technische anti-vogelcomponenten bereikt het gewenste effect door rekening te houden met het gedrag van de kraaien. Tegelijkertijd wordt de omgeving niet visueel beperkt.

Kies land

  Bel nu 088 548 6660